Εκτίμηση της ποιότητας του χώρων με τη βοήθεια συνθετικών εικόνων.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2004
Περίληψη