Δυναμικά κελύφη - Περιβαλλοντικές παράμετροι και μελλοντικές προοπτικές.
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2013
Περίληψη