Πράσινες ιστορίες: η ιστορία μιας οικολογικής κατοίκησης.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΙΚΗ -ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2008
Περίληψη