Ενεργειακή αυτόνομη κατοίκηση στο όριο.
ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέποντες:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης
Παπαδόπουλος Λόης-Θεολόγος2008
Περίληψη