Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου θέατρου Δημητριάδας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέποντες:
Καναρέλης Θεοκλής
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2019
Περίληψη