Σχεδιασμός για την τρίτη ηλικία.
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2015
Περίληψη