Συγκρότημα βιοκλιματικών κατοικιών στη Βλάστη
ΛΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέποντες:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης
Καναρέλης Θεοκλής2017
Περίληψη