Βιοκλιματικός Σχεδιασμός αστικών υπαίθριων χώρων.
ΣΙΑΠΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2008
Περίληψη