Ενεργειακός ανασχεδιασμός κατοικίας με χρήση παθητικού συστήματος θέρμανσης αέρα.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2006
Περίληψη