Σχεδιαστικές επιλογές και κατασκευαστικές πρακτικές για εξασφάλιση θερμικής άνεσης στην περιοχή των Λευκάρων.
ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2011
Περίληψη