Βιώσιμες εναλλακτικές τεχνικές δόμησης. Η χρήση του άχυρου ως υλικό και οι πρακτικές εφαρμογής του.
ΣΠΑΣΤΡΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2010
Περίληψη