Διερεύνηση της επίδρασης των ωμοπλίνθων στην ενεργειακή συμπεριφορά κτηρίων στην περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς.
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2012
Περίληψη