Ο αστικός εξοπλισμός ως παράγοντος βελτίωσης των συνθηκών άνεσης στον υπαίθριο δημόσιο χώρο.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2012
Περίληψη