Ένα "πλήρες" κενό στο επίκεντρο του Ελληνικού κτίσματος.
ΤΟΤΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2014
Περίληψη