Σχεδιασμός Νέου Κελύφους στο Κτίριο της Αρχιτεκτονικής Σχολής.
ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΙΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Σπύρος
Βροντίση Μαρία
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
Αρχιτεκτονική σύνθεση

2005
Περίληψη