Βιομίμηση στην αρχιτεκτονική. Η νέα προοπτική στο βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2014
Περίληψη