Σχεδιασμός, ανάλυση και κατασκευή (υπο κλίμακα) συστήματος μεταφοράς φωτισμού μέσω ψευδοροφής.
ΚΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2005
Περίληψη