Ευφυή Συστήματα Παραγωγής Χώρου: Από το όραμα στην πραγμάτωση
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2018
Περίληψη