Το φυσικό φως στο Μουσείο: ανάλυση και μελέτη συστήματος φωτισμού σε εκθεσιακό χώρο.
ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ


Επιβλέπων:
Τσαγκρασούλης Aριστείδης


Τεχνολογία
2010
Περίληψη