Αναβάθμιση πρόσοψης υπάρχοντος κτιρίου σε διπλή γυάλινη
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέποντες:
Φιλιππιτζής Δημήτρης
Τσαγκρασούλης Aριστείδης2009
Περίληψη