Ακουστική Αρχιτεκτονική. Σχεδιάζοντας με τον Ήχο
ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2021
Περίληψη