Ακουστική εσωτερικών χώρων: Ανάλυση και σύγκριση ακουστικών μετρήσεων με χρήση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων.
ΤΑΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2019
Περίληψη