Ακουστικός Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονικές λύσεις για τα ακουστικά προβλήματα στην πρόσοψη των κτιρίων.
ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ


Επιβλέπων:
Remy Nicolas2011
Περίληψη