Εν τω μεταξύ / Στιγμιότυπα αναμονής.
ΠΙΣΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος


Οπτικοακουστικές τέχνες και συνθέσεις
Αρχιτεκτονική σύνθεση

2008
Περίληψη