Μουσείο στις Πηγές του Απίδανου Ποταμού στα Φάρσαλα.
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2008
Περίληψη