Λόφος Φρουρίου στη Λάρισα: Επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο_Ενεργοποίηση της περιοχής.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέποντες:
Παπαδόπουλος Σπύρος
Φιλιππιτζής Δημήτρης2009
Περίληψη