ΛΗΘΗ - Πειραματικά οικιστικά σενάρια του μέλλοντος στο κέντρο της Αθήνας.
ΠΡΩΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2018
Περίληψη