Το υδάτινο στοιχείο στο λατομικό τοπίο
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΜΕΛΑΝΘΩ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2013
Περίληψη