Κτιριακές εγκαταστάσεις για την Μ.Κ.Ε. “ΤΕΧΝΗ” και το σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2008
Περίληψη