Έξω – Γήινες Πόλεις. Η εξέλιξη του διαστημικού σταθμού στον κινηματογράφο
ΣΤΑΗ - ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2021
Περίληψη