Μετατροπή Σκηνικού Χώρου. Εργαστήριο & Αποθήκη Σκηνικών Εθνικού Θεάτρου. Μετατροπή σε Σχολή Σκηνογραφίας.
ΚΟΡΜΑΝΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ


Επιβλέποντες:
Βροντίση Μαρία
Παπαδόπουλος Σπύρος2006
Περίληψη