Επαυξημένη Πραγματικότητα και Ψηφιακός Σχεδιασμός - Χωρικές εκφάνσεις μιας νέας υβριδικής Αρχιτεκτονικής.
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2009
Περίληψη