Ψηφιακές Εγκαταστάσεις. Διατηρώντας το υλικό και το άυλο.
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΑΒΡΟΚΩΜΗ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2015
Περίληψη