Κινούμενη Γη - Αναπλάσεις στη νήσο γυαλί.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2013
Περίληψη