Αδριάνειο υδραγωγείο: ερμηνεία και παρεμβάσεις
ΚΑΛΛΙΑ-ΝΤΡΟΥΜΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΘΗΝΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2020
Περίληψη