Η Πόλη του Nihei Tsutomu και άλλες χωρικές δυστοπίες.
ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2018
Περίληψη