Κέντρο συλλογικών σωματικών πρακτικών
ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2012
Περίληψη