Σταθμός του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στο Λιμάνι του Λαυρίου.
ΤΣΙΟΝΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2006
Περίληψη