Ψηφιακός σχεδιασμός και ψηφιακή κατασκευή. Η μετάβαση στην 4η βιομηχανική επανάσταση στο παράδειγμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2018
Περίληψη