Η χρήση της Αρχιτεκτονικής στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Επιβλέπων:
Παπαδόπουλος Σπύρος2019
Περίληψη