Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: Χώροι της αφήγησης στη φωτογραφία, τις οπτικοακουστικές τέχνες, τα κόμικς και τα ηλεκτρονικά παιχνίδ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[, Γνώση, Κατανόηση, Ανάλυση, Σύνθεση]

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·        Έχει κατανοήσει τη σχέση του αστικού φαινομένου και της οπτικοακουστικής του αναπαράστασης από τα τέλη του 19ου μέχρι σήμερα

·        Έχει μια βαθύτερη γνώση και ευχέρεια στη χρήση των διαφορετικών οπτικοακουστικών τεχνολογιών (φωτογραφίας, κινούμενου σκίτσου, σχεδιασμού κόμικ, βίντεο, ψηφιακή κινούμενη εικόνα).

·        Έχει τη γνώση και δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ενός οπτικοακουστικού έργου.

·        Έχει εμβαθύνει στις τεχνικές εικόνας (λήψη), ήχου (λήψη) και μοντάζ (επεξεργασία εικόνας και ήχου, μιξάζ).

·        Έχει αναπτύξει την παρατηρητικότητα και την περιγραφική και αναλυτική ικανότητας στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των τεχνικών, ιστορικών και κοινωνικών δεδομένων με τη βοήθεια των οπτικοακουστικών τεχνολογιών.

·        Εξοικείωση με τη σύγχρονη στροφή της αρχιτεκτονικής σκέψης προς μια ολιστική αισθητηριακή προσέγγιση του αστικού χώρου in situ και στην καταγραφή των ηχοτοπίων της πόλης (είδος μικροφώνων, τεχνικές εγγραφής του ήχου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη μιας συνολικής αντίληψης για τις δυνατότητες αναπαράστασης και αφήγησης του χώρου (κτίρια, αστικό περιβάλλον, τοπίο) και την εμβάθυνση στις τεχνικές εικόνας, ήχου και μοντάζ. Σε θεωρητικό επίπεδο, παρουσιάζεται η εξέλιξη της οπτικοακουστικής γλώσσας (κινηματογράφος, τηλεόραση, βίντεο, ψηφιακή εικόνα, εγκαταστάσεις) σε σχέση με την ανάπτυξη του αστικού φαινομένου. Σε πρακτικό επίπεδο, παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικές φάσεις, σχεδιασμού, υλοποίησης και επεξεργασίας ενός οπτικοακουστικού έργου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των αστικών ηχοτοπίων, ακολουθώντας τη στροφή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης σε μια ολιστική  insituπροσέγγιση του αστικού χώρου.  Ένα ηχοτοπίο είναι ταυτόχρονα ένα φυσικό περιβάλλον και ο τρόπος αντίληψης αυτού του περιβάλλοντος. Είναι ένας κόσμος και παράλληλα το πολιτιστικό πλαίσιο που κατασκευάστηκε για να κατανοήσει τον κόσμο αυτό.

Παράλληλος στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία ενός οπτικοακουστικού αρχείου της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να μελετήσουν και να παρουσιάσουν, με ένα βίντεο μικρής διάρκειας, ένα κτήριο, ένα χώρο ή μια λειτουργία στην πόλη του Βόλου. προτεραιότητα στην καταγραφή έχουν οι χώροι που πρόκειται να μεταβληθούν ή να κατεδαφιστούν.

Μελέτη και εμβάθυνση στους τρόπους αφήγησης του χώρου με βάση κώδικες της αρχιτεκτονικής, της τέχνης και άλλων εκφραστικών μέσων.

Θεματικοί άξονες

Κατηγορίες χώρου και αφηγηματικά σχήματα. Τόποι και χώροι της διήγησης στην πολιτισμική ιστορία και την ιστορία του βλέμματος

Οπτικοακουστική γλώσσα: εξέλιξη και πειραματικές αναζητήσεις στους αφηγηματικούς κώδικες

Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ταινιών τεκμηρίωσης (ντοκυμαντέρ).

Ηχοτοπία και αστικό και ευρύτερο περιβάλλον. Μελέτη της ηχητικής ταυτότητας ενός χώρου και ανάλυση του τρόπου με τον οποίο αντανακλά τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

Στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής.

Τεχνικές λήψεων. Εικονογραφημένο σενάριο. Ανάλυση των βασικών αρχών και τεχνικών του μοντάζ.

Αρχιτεκτονική φωτογραφία: Ιστορική εξέλιξη και νέες μορφές δημιουργίας

Αρχιτεκτονική και κόμικς: χάρτινη πόλη και αφηγηματικοί κώδικες. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνονται διαλέξεις από άλλους διδάσκοντες του ΠΘ και εξωτερικούς συνεργάτες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις της πόλης θα διεξαχθούν τέσσερεις συνθετικές ασκήσεις:

Άσκηση 1: ατομική. Οπτικοακουστικά στιγμιότυπα μικρής διάρκειας από το κτήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Άσκηση 2 : ατομική. Ασκηση animationμε το λογότυπο του Τμήματος.

Άσσκηση 3 : Φωτογραφικό πορτραίτο ενός χώρου ή κτηρίου στην πόλη.

Άσκηση 4 ομαδική. Προετοιμασία και υλοποίηση μιας ταινίας με αντικείμενο ένα δημόσιο χώρο/ κτήριο στην πόλη του Βόλου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δίδεται βιβλιογραφία και προτείνονται τέσσερα βιβλία. Κάθε φοιτητής παίρνει δωρεάν ένα βιβλίο από τα προτεινόμενα.

1) Ειρήνη Σηφάκη, Άννα Πούπου, Αφροδίτη Νικολαϊδου (επιμ): Πόλη και κινηματογράφος, Αθήνα: Νήσος 2011

2) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος Ι: Εικόνα-κίνηση, Αθήνα: Νήσος, 2009

3) DeleuzeGilles, Κινηματογράφος ΙΙ: Χρονοεικόνα, Αθήνα: Νήσος, 2010

4) Κυριακουλάκος, Παναγιώτης. Θέματα πληροφορικής Κινηματογραφίας, Αθήνα : Καστανιώτης, 2007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ CITYANDCINEMA

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: CINEMA      791

 1.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler
  )
 2.  Cinema and the city: film and urban societies in a global context / Shiel Mark Fitzmaurice Tony
  Oxford ; Madlen : Blackwell, c2001. - (Studies in urban and social change)
 3.  The cine goes to town: french cinema 1896 - 1914 / Abel Richard
  Berkeley : University of California Press, c1994
 4.  Le cinema dans la cite /
  Paris : Kiron, c2001
 5.  Global cities: cinema, architecture, and urbanism in a digital age / Krause Linda Petro Patrice
  New Brunswick, New Jersey ; London : Rutgers University Press, c2003. - (New directions in international studies)
 6.  Projected cities: [cinema and urban space] / Barber Stephen
  London : Reaktion Books, c2002. - (Locations)
 7.  Δώδεκα ταινίες, μια πόλη : η εικόνα της Αθήνας μέσα απο τον κινηματογράφο της δεκαετίας του '60 / Κοντοπίδη Κατερίνα Μαλούτας Θωμάς
  Βόλος : [χ.ε.], 1999
 8.  Visions urbaines: villes d'Europe a l'ecran /
  Paris : Centre George Pompidou, c1994. - (Cinema-singuler)
 9.  Κινούμενα τοπία : κινηματογραφικές αποτυπώσεις του ελληνικού χώρου / Σωτηροπούλου Χρυσάνθη
  [Αθήνα] : Μεταίχμιο , 2001
 10. Από την πόλη οθόνη στην πόλη σκηνή / Σταυρίδης Σταύρος
  Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα , 2002
 11.  Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ευρωπαϊκές κοινωνίες : 1939 - 1990 / Sorlin Pierre Λατίφη Έφη
  Αθήνα : Νεφέλη , 2004
 12.  Designing dreams: modern architecture in the movies / Albrecht Donald
  Santa Monica : Hennessey + Ingalls, 2000. - (Architecture and film, 2)
 13.  Κινηματογραφημένες πόλεις : η πόλη στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία /
  [Αθήνα] : Πατάκης : Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου , 2002. - (Βιβλία για την τέχνη )

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

οπτικοακουστική γλώσσα,οπτικοακουστική αναπαράσταση,αστικά ηχοτοπία, φωτογραφία, κόμικς, ηλεκτρονικά παιχνίδια, χωρικά σενάρια, χωρικές αφηγήσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD169/