Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Β: Υβριδικές Οικολογίες
ΑΣ1502, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το μάθημα εμβαθύνει στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μιας κατοικίας ελάχιστης διαβίωσης καθώς και ενός μικρού οικιστικού συνόλου που απαρτίζεται από αυτές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος φοιτητές και φοιτήτριες:

  • Κατανοούν τον κοινωνικό ρόλο της αρχιτεκτονικής ως χωρική και υλική πρακτική καθώς και των οικονομικών συνθηκών που καθορίζουν την παραγωγή της.
  • Εξοικειώνονται με μεθόδους σχεδιασμού που σχετίζονται με την επανάχρηση και τροποποίηση υφιστάμενων δομών, τη συμμετοχή και την ανακύκλωση.
  • Αναλύουν και αξιολογούν διαχρονικά και σύγχρονα παραδείγματα κατοικίας ελαχίστων διαστάσεων από όλο τον κόσμο.
  • Εξασκούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό διερευνώντας την μικρή κλίμακα της κατοικίας (1/20) και την κλίμακα του οικιστικού συνόλου (1/200).
  • Αναπτύσσουν δεξιότητες στην κατασκευή προπλασμάτων κατανοώντας το ρόλο του προπλάσματος ως γενεσιουργό όχημα της αρχιτεκτονικής σκέψης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχιτεκτονικές εκφάνσεις της ελάχιστης διαβίωσης πρωταγωνιστούν στη συζήτηση μας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Η δραγασιά και ο φάρος, το δεντρόσπιτο και η καμπίνα, η καλύβα και ο θάλαμος, το τροχόσπιτο και το κοντέινερ γίνονται φανταστικοί τόποι μιας εφήμερης κατοίκησης. Παράλληλα εξερευνούμε την έκφανση των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αλλαγών στο χώρο της κατοικίας που οδηγούν στο νέο η καινοφανή αυτό τύπο που επικεντρώνεται στο μικρό μέγεθος.

Η κατοικία της ελάχιστης διαβίωσης διερευνάται αρχιτεκτονικά ως μεμονωμένη περίπτωση ενδελεχούς σχεδιασμού καθώς και ως μονάδα ενός μικρού οικιστικού συνόλου. Τοποθεσία της μελέτης είναι το εγκαταλειμμένου πλέον κάμπινγκ 'Ακτή Θερμαϊκού' του ΕΟΤ στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης που σχεδιάστηκε από την ομάδα αρχιτεκτόνων: Βουρέκας- Σακελλαρίου-Βασιλειάδης και εγκαινιάστηκε το 1960.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι συνισταμένη της γενικής δραστηριότητας και συμμετοχής στο μάθημα και της βαθμολογίας τους στην εργασία. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος φοιτητές και φοιτήτριες εκπονούν μία ομαδική η ατομική εργασία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βυζοβίτη, Σ. (2017) Μικροκατοικία-'Ατλαντας για Αρχιτέκτονες, University Studio Press

(σύγγραμμα https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:68372928/0)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλίο [77118435]: Νομαδική Αρχιτεκτονική, Ελένη Τζιρτζιλάκη (επιμ.) Λεπτομέρειες

Βιβλίο [41964826]: Δημήτρης Πικιώνης Δύο διαλέξεις, Δημήτρης Α. Αντωνακάκης Λεπτομέρειες

-

Arieff, A., Burkhart, B. (2002) Prefab, Salt Lake City: Gibbs Smith Publisher.

Jodidio, P. (2017) Nomadic Homes. Architecture on the move, Cologne: TASCHEN.

Leckart, S., Klein, Z. (2015) Cabin Porn : Inspiration for Your Quiet Place Somewhere, London : Penguin Books Ltd.

Roke, R. (2016) Nanotecture: Tiny Built Things, London: Phaidon.

Teige, Κ. (1932) (trans) Dluhosch, E. (2005) The Minimum Dwelling, Cambridge MA: MIT Press.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

https://eclass.uth.gr/courses/ARCH_U_116/