Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΑΣ1809, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS:
Διδασκαλία στα Ελληνικά, Μη διαθέσιμο σε φοιτητές ERASMUS
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Οικοδομική Τεχνολογία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Σύνθεση]

Ανάπτυξη δημιουργικότητας, σχεδιαστικών δεξιοτήτων και αρχιτεκτονικής συνείδησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΑΡΟΣ: κατασκευή με χαρακτηριστικό πύργο, εγκατεστημένη στην ακτή ή σε αβαθή νερά, στην κορυφή της οποίας υπάρχει φωτιστική συσκευή που στέλνει φωτεινές αναλαμπές μέσω συστήματος λαμπτήρων, φακών, και κατόπτρων προς βοήθεια των ναυτιλλομένων. Αναγνωρίζεται κατά την ημέρα από τα χρώματα της κατασκευής του, ενώ τη νύχτα από το χρώμα του φωτός και τον αριθμό των αναλαμπών σε συνάρτηση με το χρόνο που διαρκούν και το ενδιάμεσο νεκρό διάστημα.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός μιας νέας κατασκευής για τον φάρο που βρίσκεται στο Κορδόνι, δηλαδή στον κυματοθραύστη που προστατεύει το λιμάνι του Βόλου. Η φιλοξενία του φάρου είναι η αφορμή για τη δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς στο παραλιακό τοπίο της πόλης το οποίο θα λειτουργεί και ως παρατηρητήριο και πόλος έλξης των περιπατητών. Η απόληξη του κυματοθραύστη, κεντρικά στον μυχό του Παγασητικού κόλπου επιτρέπει την πανοραμική θέαση της γύρω περιοχής.

Η κατασκευή δεν θα ξεπερνά σε ύψος τα 14 μ. και θα περιλαμβάνει εκτός από την φωτιστική συσκευή, επιφάνεια φωτοβολταϊκών για την ενεργειακή αυτονομία του φάρου, εξέδρα ή άλλο χώρο παρατήρησης και σκάλα πρόσβασης για το κοινό. Η προτεινόμενη κατασκευή θα πρέπει να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες κι ανθεκτική απέναντι στις δυνάμεις του ανέμου και της θάλασσας. Η έδραση της κατασκευής και η σχέση της με τον υφιστάμενο χώρο είναι ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν πειστικά από τον σχεδιασμό. Οι προτάσεις θα παρουσιαστούν με μακέτες και σχέδια σε κλίμακα 1:20 και 1:50.

Η σχεδιαστική διερεύνηση θα εξελιχτεί με κεντρικό εργαλείο την μακέτα. Μέσω σειράς μακετών θα προσδιορισθεί η αρχιτεκτονική μορφή αλλά και η κατασκευαστική δομή και υλική υπόσταση του έργου που θα πρέπει πέραν των άλλων να διασφαλίζουν την αναγνωσιμότητα και ευκρίνεια του από μεγάλη απόσταση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην τελική βαθμολογία θα συνυπολογιστούν: η ποιότητα και πληρότητα της τελικής πρότασης, η ολοκλήρωση των ενδιάμεσων ασκήσεων και η δημιουργική παρουσία και συμβολή στην εξέλιξη του εργαστηρίου.