Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΧ0102, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
Υποχρεωτικό στο 6ο εξαμ., ECTS: 4
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον, Κοινωνική Διάσταση του Σχεδιασμού, Κανονισμοί-Νομοθεσία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Ομαδική εργασία, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στα βασικά εργαλεία αστικού σχεδιασμού (κατανόηση και χρήση) μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Πράσινου Αστικού Σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι  φοιτητές και φοιτήτριες:

·     Θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις κύριες ιδέες και στρατηγικές για τον Πράσινο (περιβαλλοντικό) αστικό  σχεδιασμό.

·     Θα έχουν βελτιώσει τα αναπαραστατικά εργαλεία του σχεδιασμού σε κλίμακα πόλης (χάρτες, διαγράμματα).

·     Θα έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν διαφορετικές  αρχές σχεδιασμού σε συγκεκριμένες συνθήκες και περιβάλλοντα.

·     Θα έχουν την δυνατότητα να συγκρίνουν και αξιολογήσουν τις δικές τους προτάσεις αναγνωρίζοντας πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα, ισχυρά και προβληματικά στοιχεία, κινδύνους και  ευκαιρίες που δημιουργεί μια πρόταση σε κλίμακα αστικού χώρου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες κατ αρχήν στην έννοιες και τις προδιαγραφές του Πράσινου Αστικού Σχεδιασμού και στην γενικότερη περιβαλλοντική ατζέντα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισάγεται η χρήση τωνβασικών εργαλείων αστικού σχεδιασμού (στρατηγικές ενσωμάτωσης, αστικές λειτουργίες, δίκτυα μεταφοράς, δημόσιος /ιδιωτικός χώρος, μορφές των οικοδομικών τετραγώνων, πλατείες, κλπ).

Μέσα από τέσσερεις ασκήσεις (στρατηγικές, δρόμος, οικοδομικό τετράγωνο, πλατεία) οι φοιτητές και φοιτήτριες δοκιμάζουν σχεδιασμούς και τις παραλλαγές τους και καταγράφουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ο αριθμός των απαιτούμενων σχεδιαστικών παραλλαγών είναι ανάλογος των μελών της κάθε ομάδας. Απαραίτητο στοιχείο οι ανοιχτές προς όλους παρουσιάσεις των ασκήσεων που λειτουργούν διδακτικά.

Η συμβολή του περιεχομένου του μαθήματος «Αστικός σχεδιασμός Ι» που διδάχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο , είναι σημαντική αφού έχει καταδείξει την σχέση των ιδεών και στρατηγικών για τον σχεδιασμό της πόλης του 20ου αιώνα με τις σημερινές σχεδιαστικές πρακτικές.

Το μάθημα οργανώνεται με εβδομαδιαίες διαλέξεις  που συνοδεύονται από παρουσιάσεις οπτικοακουστικού υλικού (ppt. Video)   και  διορθώσεις των θεμάτων που επεξεργάζονται οι φοιτητές και φοιτήτριες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες παραδίδουν 4 ομαδικές εργασίες (ομάδες με μέγιστο αριθμό 3 άτομα) με 25% συμμετοχή στον τελικό βαθμό κάθε μία. Ειδικές οδηγίες και επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών δίδονται στο eclass.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ρισάρ Σκοφιέ, Τάκης Κουμπής (επιμ.) (2007). Εκλάμψεις της πόλης,Αθήνα, Futura

D. Sera (ed) (1995).  Αστική Αρχιτεκτονική, Αθήνα,  Μαλλιάρης- Παιδεία

Αραβαντινός Α. (2007). Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αθήνα, Αθανασόπουλος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α+U, Architecture and Urbanism, MORPHOSIS Urban Projects, June 1994 Special Issue

Architectural Monographs No 23, MORPHOSIS: Conected Isolation, Academy editions 1993

Arkitektens Forlag, Kobenhavnernes Rum-Copenhagen Spaces, The Danish Architectural Press, 1996

Breen, Ann; Rigby, Dick, The New Waterfront, A Worldwide Urban Success Story, Thames and Hudson, 1996

Berlage Institute, Institut Francais d’Architecture, Making the City by the Sea, Forum and Workshop Marseille 2001

Between sea and city: eight piers for Thessaloniki, NAi Publishers, 1997

Claude, Prelorenzo; Dehan, Philippe, La ville au bord de l’eau, Editions Parentheses, 1993

Çïyle,B.S.;Pinder, D.A., Husein, M.S., Revitalizing the Waterfront: International Dimensions of Dockland Redevelopment, Belhaven Press, 1988

Dreiseitl, Herbert; Grau, Dieter; Ludwig, Karl; Waterscapes: Planning, Building and Designing with Water, Birkhauser, 2001

Edwards, Brian,LondonDocklands: Urban Design in an Age of Deregulation, Butterworth Architecture, 1992

Eisenman, Peter, RE: WORKING EISENMAN, Academy editions, 1993

Europan 4: european results: constructing the town upon the town

Europa 6: in between cities, result book from Finland-Estonia-Sweden

Gosling, David; Maitland, Barry, Concepts of Urban Design, Academy editions, London/St. Martin’s Press, 1984

Himmelblau, Coop, Die Faszination der Stadt/ The Power Of The City, Verlag Jurgen Hausser 1992

Ibelings, Hans, 20th Century Urban Design in the Netherlands, NAi Publishers, Rotterdam, 1999

 – Dutchurbanism

Koolhas, Rem,Projectes urbans (1985-1990)= Urban projects (1985-1990), Collegi d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona, 1990

Living on the water, New York : Rizzoli, 1998

Livingston Lawrence & Blayney John, What to do about the Waterfront: a report to the citizens waterfront committee, San Francisco, September 1971

Malone, Patrick, City, Capital and Water, Routledge, 1996

Martorell, Bohigas, Mackay, Puigdomenech, The Olympic Village: Barcelona 92, Editorial Gustavo Gili, S.A., 1992

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

πολεοδομία, αστικός σχεδιασμός, αναπλάσεις παραθαλάσσιων περιοχών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD216/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

http://astikos2.wordpress.com