Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΔΟΜΙΚΟΙ [ΜΕΤΑ]-ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : Δομικα Διαγραμματα _ Διαγραμματικες Δομες
ΤΕ0312, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επιλογής στο εξαμ. 5, 7, 9, ECTS: 3
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): , Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Καλές Τέχνες.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

   

 

     

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Κατανόηση, Εφαρμογή, Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

 Η προσέγγιση κινείται σε δύο επίπεδα:

 • σε εννοιολογικό επίπεδο, διερευνάται η συγκρότηση της δομικής συνθετικής ιδέας ως αφήγημα ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες
 • σε επιχειρησιακό επίπεδο,  διερευνάται η προοπτική του υλικού προπλάσματος ως εργαλείο διαγραμματικής συλλογιστικής

Το μάθημα επιτρέπει στον σπουδαστή να:

 • συζητήσει πολλαπλές εκφράσεις, ερμηνείες και αναγνώσεις μιας συνθετικής ιδέας
 • εξοικειωθεί με την έννοια του διαγράμματος μέσα από ένα εύρος διαγραμματικών προσεγγίσεων
 • εφαρμόσει διάφορες μορφές διδιάστατων και τρισδιάστατων γραφιστικών και υλικών διαγραμματικών δομών
 • αναπτύξει δεξιότητες και εργαλεία που υπηρετούν ποσοτικές και ποιοτικές διαγραμματικές απεικονίσεις
 • κάνει χρήση διαγραμματικών εργαλείων σε αναλυτικές και συνθετικές διεργασίες
 • πειραματιστεί με ένα εύρος φυσικών προπλασμάτων ως εργαλείων διαγραμματικής συλλογιστικής διερευνώντας τις επαυξημένες δυνατότητες που προσφέρει η υλικότητα του μέσου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματεύεται ζητήματα δομικού σχεδιασμού μέσα από μία διευρυμένη τοπολογική οπτική, σε αντιδιαστολή με την κυρίαρχη τυπολογική  πρακτική. Κατ’ αναλογία με την αρχιτεκτονική σύνθεση, η δομική σύνθεση προσεγγίζεται ως μία ανοιχτή διαδικασία και αναζητώνται οι κατάλληλες μέθοδοι και εργαλεία για να υπηρετήσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. 

Στόχος είναι η συγκρότηση μιας πρωτόλειας συνθετικής ιδέας – αποκλειστικά με τη μορφή υλικού προπλάσματος – για τη συνθετική δομή μιας αρχιτεκτονικής κατασκευής, με αφετηρία ένα καλλιτεχνικό δρώμενο – υπό τη μορφή βίντεο.

Το εγχείρημα χτίζεται μέσα από μία ακολουθία επάλληλων αναγνώσεων - που συγκλίνουν ή αποκλίνουν, αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλοσυγκρούονται - με σκοπό την αποτύπωση συγκεκριμένων ή αφηρημένων χαρακτηριστικών του δρωμένου και τη μετάφραση τους σε ποιότητες της χωρικής σύνθεσης ή/ και αρχές της δομικής σύνθεσης. Το μάθημα αναπτύσσεται ως μία – όχι απαραιτήτως γραμμική – σειρά επάλληλων ασκήσεων/ διερευνήσεων/ πειραματισμών, που διατυπώνονται μέσα από ένα πλήθος διδιάστατων και τρισδιάστατων γραφιστικών ή υλικών διαγραμματικών δομών. Η πρόταση αναδύεται μέσα από μια συνεχή διαδικασία μετασχηματισμών με βάση την αντίστιξη μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων ή εννοιολογικών και υλικών ερμηνειών, μέσω της οποίας επιχειρείται η συγκρότηση της αντίληψης τόσο της χωρικής όσο και της δομικής σύνθεσης ως δυναμικής οντότητας - κατ’ αναλογία με την χορογραφική σύνθεση.

Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά αυτοτελών εργασιών, που εντάσσονται σε μία ακολουθία με σπονδυλωτή δομή. Η κάθε αυτοτελής εργασία έχει διάρκεια 1-2 εβδομάδων, ξεκινά στην τάξη ύστερα από μία εισαγωγή/ συζήτηση και ολοκληρώνεται με ανάρτηση στο blog του μαθήματος και σύντομη παρουσίαση/ σχολιασμό.  Η πρόταση ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου με την οργάνωση και σύνθεση όλου του υλικού με τη μορφή ενός διαδικτυακού ημερολογίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το μάθημα αποτελείται από μία σειρά οκτώ αυτοτελών εργασιών, που εντάσσονται σε μία ακολουθία με σπονδυλωτή δομή. Η κάθε αυτοτελής εργασία έχει διάρκεια 1-2 εβδομάδων, ξεκινά στην τάξη ύστερα από μία εισαγωγή/ συζήτηση και ολοκληρώνεται με ανάρτηση στο blog του μαθήματος και σύντομη παρουσίαση/ σχολιασμό.  Η πρόταση ολοκληρώνεται στο τέλος του εξαμήνου με την οργάνωση και σύνθεση όλου του υλικού με τη μορφή ενός διαδικτυακού ημερολογίου.

------------------------------------------------------

 • ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, ειναι ο καθε σπουδαστης να συμμετεχει ενεργα με την εκπονηση των αυτοτελων εργασιων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΧΡΟΝΟ, προκειμενου να εξασφαλιζεται η συγχρονη αναρτηση των εργασιων, να ειναι δυνατη η συγκριτικη παρουσιαση των θεματων κ να γινεται οσο πιο δημιουργικη η σχετικη συζητηση/ σχολιασμος.   
 • ΚΑΘΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, θα πρεπει να  αποστειλει ΑΜΕΣΑ (εως την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Οκτωβριου 2019) email στη διδασκουσα (ΜΑΡΙΑ ΒΡΟΝΤΙΣΗ mvrontis@arch.uth.gr) προκειμενου να λαβει προσκληση και να εγγραφει στο blog του μαθηματος ωστε να μπορει να παρακολουθει κ να συμμετεχει στις εργασιες.

 

*** ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 *** 

*** Η ΠΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ***

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Πεπονής, Γ. (2003). Χωρογραφίες. Ο Αρχιτεκτονικός Σχηματισμός του Νοήματος. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια
 • Αγγέλου, Α. Δεμίρη, Κ., Μπίρης, Τ., Τσιράκη, Σ. (2011). Αρχιτεκτονικές και Μουσικές Συμπορεύσεις. Εκδόσεις Πατάκη
 • Balmond, C. (2007). Informal. Prestel
 • Balmond, C. (2013). Crossover. Prestel
 • Moussavi, F. (2009). The Function of Form. Actar and Harvard Graduate School of Design
 • Reiser, J. (2006). Atlas of Novel Tectonics. Princeton Architectural Press
 • Spuybroek, L. (editor) (2009). Research & Design: The Architecture of Variation. Thames & Hudson

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

δομη; δομικη συνθεση; διαγραμμα; προσομοιωμα (μακετα); τυπολογια; τοπολογια

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

https://issuu.com/omadakataskevon/stacks/e8690d0a25fa424d9cb6a50e8ac6e80b