Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σύνθεση Οπτικού Σήματος
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση]

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση, η συζήτηση και η κριτική διαπραγμάτευση και αποτίμηση των θεωρητικών ενοτήτων πληροφορίας (παραδείγματα εφαρμοσμένων και πειραματικών διερευνήσεων της οπτικότητας για την συνθετική οργάνωση ενοτήτων ομοιογενούς εύληπτης και ευανάγνωστης, σαφούς και εκλογικευμένης πληροφορίας) που αμέσως μετά μεταμορφώνονται σε γνωσιακά υπόβαθρα ώστε να ενισχύσουν της επακόλουθες στρατηγικές δημιουργίας οπτικών σημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

To Mάθημα ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ έχει ως περιεχόμενο την παρουσίαση, την ανάλυση, την ενδελεχή διερεύνηση και την ερευνητική αποκρυπτογράφιση της συσχέτισης της εικόνας (ως οπτικού στοιχείου και κειμένου σημαινόντων) και του κειμένου (ως σημειωτικού συστήματος φορέα δυνατών ερμηνειών), είτε στην 2δ συμβατική επιφάνεια και τις ενσωματωμένες κοινωνιολογικές συνδηλώσεις της είτε στην ψηφιακή 4δ πλασματική χωρο-χρονικότητα και το σύστημα των διακλαδώσεων-ριζωμάτων που περιέχει ή ενεργοποιεί.

Τόσο στη δημιουργία του συμβατικού εντύπου αποτελέσματος (σειρές σελίδων ή οπτικών γεγονότων πεδίου-χώρου) όσο και στην σύνθεση των ψηφιακών πλασμάτων ιστού (πολυ-σήμαντων πολυ-μεσικών γεγονότων) η συνθετική συνδεσμολογία των συστατικών στοιχείων τους (εικόνα-κείμενο-εύρημα) περιέχει και περιέχεται σε συστήματα εύκαμπτων και πλεγμένων σχέσεων νοήματος. Σημαντικό χαρακτηριστικό του περιεχομένου του μαθήματος είναι η εύρεση, η συνεχής παρουσίαση και η διερεύνηση επίκαιρων παραδειγμάτων σε έντυπα, ιστοσελίδες ή πολυμεσικές ψηφιακές περιοχές γεγονότων καθώς και η θεωρητική διερεύνηση και γνωριμία με κείμενα διανοητών επί της εικόνας και για το κείμενο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες ψηφιακό τεύχος με κείμενο και εικόνες διερευνώντας, περιγράφοντας και αναλύοντας ένα χωρικό εύρημα (ένα επιτοίχιο σήμα-γραφή (tag), ένα ίχνος και υπόλλειμμα δράσης στο χώρο, ένα εύρημα που διατρέχει τον χρόνο κ.α.) και, στη συνέχεια, να το μετατρέψουν σε ένα σημαντικό σημειωτικό και αισθητικό πλήρες έργο.

Θα ληφθούν υπόψιν η συμμετοχή στην διαδικασία των διαλόγων και των συζητήσεων στις θεωρητικές παρουσιάσεις και τα εργαστήρια καθώς και η επιτόπου ευέλικτη εμπλοκή τους με το χωρικό εύρημα-γεγονός, η ευρηματικότητα των οπτικών συνθετικών χειρισμών και των επιλογών 2δ και 4δ, η σχεδιαστική επάρκεια, ο στοχαστικός εξτρεμισμός και η ευελιξία επί των λεπτομερειών και των ιδιοτήτων του αιτήματός του.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.  John Burger  Ways of Seeing,

2.  Ρολάν Μπάρτ  Μυθολογίες,

3.  Ρολάν Μπάρτ  Η αυτοκρατορία των Σημείων,

4.  Edward Tufte  Visual Explanations, Envisioning Information,

5. Stanley Taft, Jr. James W. Mayer  The Science of Painting.

6.  Robert Bringhurst  Στοιχεία Τυπογραφικής Τέχνης,

7.  Mίλτος Φραγκόπουλος Εισαγωγή στην Ιστορία και τη θεωρία του Τυπογραφικού Σχεδιασμού,

8.  Ρολάν Μπάρτ  Η απόλαυση του κειμένου,

9.  Κορνήλιος Καστοριάδης  Εκφραστικά μέσα της ποιήσεως

10.  Σωτήρης Δημητρίου  Λεξικό όρων επικοινωνίας και σημειωτικής ανάλυσης,

11.  Sean Hall  Αυτό σημαίνει αυτό, αυτό σημαίνει εκείνο,

12.  Gunther Kress, Theo van Leeuwen Η ανάγνωση των εικόνων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. John Young  Εγκέφαλος και Φιλόσοφοι,

2. Boris Cyrulnik  Η γέννηση του νοήματος,

3. Henri Plotkin  Η φύση της Γνώσης, 

4. Charles Harrison Conseptual Art and Painting,

5.  Paul Wood  CONSEPTUAL ART,

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

επικοινωνία, σύνθεση, κειμενο, εικόνα, ψηφιακότητα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ e-class

http://eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXD223/index.php