Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ μηχανή-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ιστορία και Θεωρία.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεθνές περιβάλλον, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Σχεδιασμός και διαχείριση έργων, Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα, Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον, Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση]

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα ασκηθούν στον εντοπισμό ειδικού σχεδιαστικού ζητήματος μικρής κλίμακας, τη σχεδιαστική-στοχαστική διερεύνηση των μορφολογικών-λειτουργικών στοιχείων του, την προσαρμογή και εξέλιξη της πρωταρχικής εύπλαστης ιδέας είτε σε ένα τελικό πλήρες αντικείμενο χρήσης (κατοικία) είτε σε φανταστικό θύλακα-κέλυφος σχέσεων. Την βαθμιαία μετάπλαση αυτής της ιδέας σε τεχνικό-τεχνολογικό εύρημα, σύστημα αξιών της ειδικής συνθήκης πολιτισμού που εκφράζει. Τη σχεδιαστική και αναπαραστατική απόδειξή του με τα ψηφιακά αλλά και τα συμβατικά εκφραστικά μέσα και εργαλεία σχεδιασμού. Τη θεωρητική, εντέλει, υποστήριξη και σταθεροποίησή του σε προτυποποιημένο παράδειγμα βιομηχανικής παραγωγής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος εκτείνεται, ελίσσεται διαμέσου και διαπερνά τα πεδία θεωρίας και εφαρμοσμένων πρακτικών δειγμάτων των : Siegfried Giedion (το βιβλίο του ‘’Mechanization  Takes Command: a contribution to anonymous history’’, 1941), Richard Buckminster Fuller (τα βιβλία του ‘’Spaceship EARTH: Operating Manual’’, 1970 και ‘’Education Automation’’, 1963), Lebbeus Woods (το βιβλίο του ‘’War and Architecture’’, 1997), Paul Virilio (το βιβλίο του ‘’The Vision Machine’’, 1994, και τα ‘’Καθαρός Πόλεμος’’ και ‘’Το Αλλού αρχίζει εδώ’’) και Rosalind E. Crauss (το βιβλίο της ‘’A voyage to the North Sea: Art in the age of the Post-Medium Condition’’, 1999), Reyner Banham ( το βιβλίο του ‘’Los Angeles, the Architecture of Four Ecologies’’, 1999) και του LeCorbusier (το βιβλίο του ‘’Vers une Architecture’’, 1920).

Τα λογοτεχνικά κείμενα των Phillip K. Dick (Do Adroids dream of Electric Ship, Screamers), Isaak Asimof (The Bicentenial Man) και William Gibson (Neuromancer) επικουρούν και υποστηρίζουν την προσπάθεια προσδιορισμού, κατανόησης και οικειοποίησης μιάς ευρηματικής στοχαστικής και σχεδιαστικής ανάγνωσης της επίκαιρης ταυτοτητας του σύγχρονου τεχνολογικού δυτικού-παγκόσμιου πολιτισμού που ήδη επιρρεάζει, επικρατεί και αναμορφώνει στον πλανήτη.

Η παρουσίαση των τεχνικών και των θεωρητικών κατακτήσεων που διαμόρφωσαν τις ιδέες και τις σχέσεις του ανθρώπου με την μηχανή και τη μηχανική, τις ιδέες για την απόσταση και τον χώρο, για τις τοπογραφίες των διαφορετικών υψομέτρων, για τις στιγμιαίες και ασταθείς χωρικές ταυτότητες, για τις ποικιλίες των ταχέως προσεγγίσιμων πολιτισμών και την οικειοποίηση των ειδικών χωρικών υλικών και πνευματικών εκφράσεών τους αλλά και για τις δυνατότητες διαμονής και ενσωμάτωσης στις προτεραιότητες και τις έκτακτες ή τακτικές οσμώσεις μεταξύ τους, για τις ενδιάμεσες πρόσκαιρες ή διαρκείς διαμονές, τις ιδέες για την κατάρριψη και την διακύμανση, την πολυσημία της άλλοτε συμπαγούς ταυτότητας μεταξύ της μορφής και του περιεχομένου της καθώς και τα ειδικά παραδείγματα σχεδιασμού και εφαρμογών της μηχανικής και των τεχνολογιών αιχμής (αεροσκάφη, πλοία, τροχιακές συσκευές, gadgets,) πρόκειται να ενισχύσουν την προσπάθεια των φοιτητών και των φοιτητριών στην διαπραγμάτευση του θέματος του μαθήματος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει να παραδώσουν ένα πλήρες σχεδιαστικό και θεωρητικό υπόβαθρο (όψεις, τομες, κατοψεις, 3D δείγματα, αναλυτικό κείμενο περιγραφής της ιδέας και της μορφοποίησής της, προπλάσματα.) στο τέλος του εξαμήνου.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ-KEIMENA-EIKONEΣ, e-books. VIDEO.

Για τον LEBBEUS WOODS:
http://www.lebbeuswoods.net/
http://lebbeuswoods.wordpress.com/2008/02/06/the-reality-of-theory/

για τον PAUL VIRILIO:
http://pdflibrary.files.wordpress.com/2008/05/paul-virilio-the-vision-machine.pdf http://people.ischool.berkeley.edu/~ryanshaw/nmwg/Virilio_Information_Bomb.pdf

για τον REYNER BANHAM:
http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=ynIqpeK01egC&oi=fnd&pg=PR9&dq=the+architecture+of+four+ecologies+pdf

για τον LeCORBUSIER:
http://www.gwu.edu/~art/Temporary_SL/177/pdfs/Corbu.pdf

για την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ και τις ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ:
http://www.airbus.com/

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Siegfried Giedion: Mechanization  Takes Command: a contribution to anonymous history.

Reyner Banham: Los Angeles, the Architecture of Four Ecologies,

LeCorbusier:Vers une Architecture,

Rosalind E. Crauss:  Avoyage to the North Sea: Art in the age of the Post-Medium Condition,

Paul Virilio:TheVision Machine,

Paul Virilio:Καθαρός Πόλεμος,

Paul Virilio: Το αλλού αρχίζει εδώ,

Richard Buckminster Fuller:Spaceship EARTH: Operating Manual,

Richard Buckminster Fuller:Education Automation,

Lebbeus WoodsWar and Architecture,

Phillip K. DickDo Adroids dream of Electric Ship,

Isaak AsimofThe Bicentenial Man,

William GibsonNeuromancer.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

αυτοματισμός, αυτονομία, ενεργειακή επάρκεια