Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΙV-VI Ζ: Uchronia project XΧΙ: High Tides (Η κλιματική αλλαγή: η άνοδος της στάθμης)
ΑΣ1507, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Αρχ. Σύνθεση Υποχρεωτική με επιλογή στο εξαμ. 6, 8, ECTS: 12
Διδασκαλία στα Ελληνικά, Διαθέσιμο σε φοιτητές ERASMUS στα Αγγλικά και Ισπανικά.
Γνωστικά Πεδία (Οδηγία 2005/36/ΕΚ): Αρχιτεκτονική Σύνθεση/Δημιουργία, Ένταξη στο Δομημένο Περιβάλλον.
Γενικές ικανότητες (βάσει παραρτήματος διπλώματος): Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών, Λήψη αποφάσεων, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον, Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

As soon as utopia finds its fulfilment in History, it turns into uchronia, a disruption of History itself.
Urban Dictionary

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

[Ανάλυση, Σύνθεση, Αξιολόγηση]

To σχεδιαστικό εργαστήριο Uchronia Project XΧΙεστιάζει στις μέρες του μέλλοντος όπου η ανθρώπινη, πολιτιστική και οικολογική κρίση θα είναι εμφανής και αδιαμφισβήτητη. Το σενάριο High Tidesαποτελεί την εναρκτήρια αφορμή για τη διερεύνηση της σχέσης των παλιών δομών μιας πόλης υπό νέες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αυξημένη ανησυχία για την άνοδο της στάθμης των νερών στον πλανήτη και κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές είναι παρούσα και πέρα από ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια αναγκαιότητα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές και μεσογειακές πόλεις με παράκτια μέτωπα. Το εργαστήριο Uchronia Project XΧΙ επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ερωτημάτων για τη θέση και τις λύσεις που μπορούν να προσφέρουν οι αρχιτεκτονικές πρακτικές στην εποχή του μετα-ανθρωποκαίνου. Το πλαίσιο της ουτοπίας/δυστοπίας, δηλαδή το πλαίσιο της σύγχρονης ιστορικής συνθήκης προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης των αρχιτεκτονικών έργων πέρα από τη φόρμα και το σχήμα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι ο σχεδιασμός κτιρίων και δομών που θα αντιμετωπίζουν την περιβαλλοντική αλλαγή, τη μεταβολή του κλίματος, την πολλαπλή έννοια της κλίμακας και την κατανόηση των αστικών αντιπαραθέσεων και των πολιτιστικών διαφορών, όπως επίσης και την αναγκαιότητα δημιουργίας και προσαρμογής της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές αυτές. Ειδικό ενδιαφέρον δίνεται στην προσαρμογή των παράκτιωνπόλεωνκατά τηνάνοδοτηςστάθμηςτουνερού. Έτσιεπαναπροσδιορίζεταιησημασίατωνυφιστάμενωνκατασκευών(κτιρίων, δομών, της αστικής ζωής και παράδοσης) στο περιβάλλον της πόλης όπου η φύση και η αρχιτεκτονική αναδιαπραγματεύονται τη σχέση τους και τα απομεινάρια τους, άλλοτε αφήνοντας ίχνη με νόημα και άλλοτε χώρους κενούς και αδρανείς.

Νέες ανθεκτικές πόλεις RC, προσωρινές πόλεις TC, inclusive πόλεις IC, εμφανίζονται ως απαντήσεις στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Οι Uchronia πόλεις είναι εκείνες που μπορούν να συνυπάρξουν, να αντισταθούν και να ανακάμψουν από κρίσεις, όχι μόνο κοινωνικές, πολιτιστικές, οικονομικές αλλά και οικολογικές. Οι Uchronia πόλεις δεν είναι κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με τη φύση, μα την έχουν ήδη ενσωματωμένη μέσα στην αστική τους δομή, λειτουργούν σαν ανοικτές εγκυκλοπαίδειες ιστορίας, σε μια διαρκή διαδικασία δημιουργίας παλίμψηστου και ιστορικών στρωμάτων. Ταυτόχρονα είναι πόλεις προσωρινές, με διακοπές, τροποποιήσεις, αλλαγές, αναπροσαρμογές, καταστροφές, επιμηκύνσεις και ανασυναρμολογήσεις. Οι Uchronia πόλεις είναι ατελείς και διφορούμενες.

Δομή του μαθήματος
Μέσα από τον σχεδιασμό νέων δομών (γέφυρες, μονοπάτια, πλατφόρμες ή πλωτές κατασκευές) που συνδέουν και μετασχηματίζουν το υπάρχον αστικό τοπίο, θα διερευνηθεί η έννοια της επιμήκυνσης, των τυπολογιών αναπροσαρμογής και της αρχιτεκτονικής επιβίωσης. Το κτιριολογικό ή πολεοδομικό πρόγραμμα θα προκύψει μέσα από κάθε σενάριο και τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση.

Ταυτόχρονα με αναφορές στον διεθνή χώρο και σε παρόμοια εγχειρήματα απεικόνισης του άμεσου μέλλοντος, οι φοιτητές θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις νέες ανάγκες περιβαλλοντικής προσαρμογής και νέων μορφών κατοίκησης μέσα από τη διερεύνηση χωρικών μετασχηματισμών και τη χρήση μορφογενετικών, παραμετρικών μέσων ή ακόμα και προγραμμάτων ψηφιακού σχεδιασμού για καλύτερη προσομοίωση και διάδραση.

Τα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού θα αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι του εργαστηρίου, καθώς οι φοιτητές θα ενσωματώσουν τη χρήση τους σε νέα ουτοπικά ή δυστοπικά περιβάλλοντα ως εργαλεία σχεδιαστικά και πειραματικά


AQUALTA, Studio Lindfors – Ostap Rudakevych, NewYork / Tokio, The near future (2010)

Οργάνωση και κατανομή της ύλης
Το μάθημα αρθρώνεται σε μικρές ασκήσεις διαδοχικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όπου το όλο εγχείρημα αποδομείται σε στάδια και προ-παραδόσεις για την εύρυθμη αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών ζητημάτων (όπως ασκήσεις κλίμακας, ασκήσεις προσομοίωσης, απεικόνισης, εμπειρίας σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας κτλ).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φοιτητές θα εργαστούν σε μικρές ομάδες. Η αξιολόγηση θα προκύψει από τα αποτελέσματα των ασκήσεων και στην τελική παράδοση μια πλήρως διατυπωμένης και τεκμηριωμένης σχεδιαστικής πρότασης για την πόλη του Βόλου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Hensel, M., Menges, A (2007) Morpho-Ecologies: Towards Heterogeneous Space In Architecture Design, AA Publications.

Klanten R. (2011) Utopia Forever: Visions of Architecture and Urbanism. Gestalten, New York

Koolhaas. Rem, (1988). Generic City. En S,M,L,XL, New York, The Monacelli Press..
Ungers,

Lynn, G. (2013), Archaeology of the Digital, Ram Publications


Oswald Mathias, (2013) The City in the City. Berlin: a Green Archipielago, Zurich

Lars Müller (2016) Habitat III. The New Urban Agenda.

Sakamoto, T. (2008), From control to design, Actar