Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English
  Παπακωνσταντίνου Γιώργος / Ομότιμος Καθηγητής
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Βιογραφικό

Αρχιτέκτονας και σκηνοθέτης ειδικευμένος στα ντοκυμαντέρ και τα πολυμέσα. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, στο Eδιμβούργο, όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προστασίας Κτιρίων και Οικιστικών Συνόλων. Εργάσθηκε ως αρχιτέκτων μέχρι το 1983 συμμετέχοντας σε μελέτες κτιριακών έργων, σε χωροταξικές μελέτες και σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Στο διάστημα 1983-89, έκανε σπουδές Κινηματογράφου/ Βίντεο/ Κινούμενου σκίτσου στην Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (ENSAD), Παρίσι και σπουδές Διαδραστικών Πολυμέσων στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII, στο Παρίσι. Μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A στις Eικαστικές Tέχνες και την Tεχνολογία της Eικόνας, στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII (1987) με θέμα «Η βίντεο-τέχνη μεταξύ ηλεκτρονικής και πληροφορικής τεχνολογίας».  Διδάκτωρ (Très honorable avec les félicitations du jury-cum laude), Arts et Sciences de l'Art,  του Πανεπιστημίου Paris I, Panthéon Sorbonne (2014). Θέμα: "Theoretical approaches of  spatial organization modes in multimedia architectures".

Στο διάστημα 1985-9 πραγματοποίησε μια σειρά ταινιών βίντεο, πειραματικού χαρακτήρα, επάνω σε θέματα σχετικά με την αντίληψη του χώρου και την ιδιαιτερότητα της ηλεκτρονικής εικόνας. Από το 1989 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στην σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκυμαντέρ και πολυμέσων με θεματολογία σχετική με την αρχιτεκτονική, την πόλη, και την τέχνη. Έχει διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και σε φεστιβάλ ντοκυμαντέρ και πολυμέσων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει δημοσιευσει  πάνω από 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις αναπαραστατικές τεχνολογίες και ειδικά στις νέες αντιλήψεις χώρου στα διαδραστικά πολυμέσα. Από το 1989 έως το 2001 υπήρξε συνεργάτης ερευνητής του Εργαστηρίου Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου, Tομέας Συνθέσεων και Tεχνολογίας Aιχμής, Σχολή Aρχιτεκτόνων, EMΠ, σε έρευνες σχετικές με τις εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική. Από το 1999 είναι μέλος του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://lecad.arch.uth.gr/el

Από το 1999, διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2009 έως το 2012 δίδαξε στο ΜΠΣ "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Συμβιώσεις" του ΤΑΜ και το 2019 στο ΜΠΣ "Μετα-βιομηχανικός Σχεδιασμός του ΤΑΜ. Από το 2005, συμμετέχει στο Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Στο διάστημα 2012-2015, επέβλεψε υποψηφίους διδακτόρες του Κόμβου I-Node του Ερευνητικού Κέντρου Planetary Collegium, Plymouth University, υπό τη διεύθυνση του Roy Ascott.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αναπαραστατικές Τεχνολογίες, Οπτικοακουστική γλώσσα. Οπτική Επικοινωνία και σχεδιασμός. Νέες αντιλήψεις χώρου. Διαδραστικά Πολυμέσα. Αστικά ηχοτοπία.

Θέσεις Ευθύνης

2009 - 2012: Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης 
2004 - 2008: Μέλος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Σπουδές

1971-1976, Δίπλωμα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, Σχολής Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ, Αθήνα
1978-1979, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Προστασίας Κτιρίων και Οικιστικών Συνόλων., Architectural Conservation Department, Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, Eδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο.
1984-1986, Δίπλωμα Kινηματογράφου, Βίντεο και Κινούμενου Σκίτσου, Διάκριση "Felicitations du jury"., Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (ENSAD), Παρίσι, Γαλλία.
1986-1987, D.E.A (Master) στις Eικαστικές Tέχνες και την Tεχνολογία της Eικόνας με θέμα «H Bίντεο-Tέχνη ανάμεσα στην ηλεκτρονική και την πληροφορική», επιβλέπων καθηγητής Edmont Couchot., Τμήμα Αισθητικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο PARIS 8 - Vincennes a Saint Denis, Παρίσι, Γαλλία.
1989, Σπουδές στα Aμφίδρομα Πολυμέσα, (Certificat de Video Interactive), Πανεπιστήμιο PARIS VIII, Παρίσι, Γαλλία.
1997-2000, Eτησία σεμινάρια του TRAM (Training And Research Actions in Multimedia), Media Desk Hellas και INA Γαλλίας υπό την αιγίδα του προγράμματος MEDIA II, Αθήνα.
2014, Διδάκτωρ (Arts et Sciences de l'Art), Πανεπιστήμιο Paris I, Panthéon Sorbonne (2014).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα

Αρχιτεκτονική Σύνθεση   Ιστορία τέχνης   

e-mail

gpapakon@arch.uth.gr

Έρευνητικά προγράμματα

2019, Συγκέντρωση, Μορφοποίηση και Ανάδειξη Αρχείου Οπτικοακουστικών Εργων ΤΑΜ
Θέση: Επιστημονικός υπέυθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ, ΠΘ

2018 - 2020, Σχεδιασμός καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών με πολιτισμικό περιεχόμενο στα πεδία του τουρισμού, της άτυπης εκπαίδευσης, των εναλλακτικών μορφών διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου
Θέση: Μέλος ερευνητικής ομάδας
Φορέας Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ

2018 - 2020, "Επαυξημένες ενσώματες εμπειρίες στο υπερ-τεκτονικό περιβάλλον ψηφιακής πλατφόρμας" (ACETHEODIP)
Θέση: Μέλος ερευνητικής ομάδας
Φορέας Χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

2012 - 2015, Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης». Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα «Ο Βόλος στη νεότερη και Σύγχρονη περίοδο», Τμήαμ Ι.Α.Κ.Α. του ΠΘ και την ερευνητική ομάδα «Ο Βόλος στο Δλικτυο των Μεσογειακών πόλεων, Μετακινήσεις, Οικονομικές και Πολιτιστικές επαφές», Σχολή Αρχιτεκτόνων, Α.Π.Θ. Η έρευνα αφορά την ιστορική και ανθρωπολογική μελέτη του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα και την παραγωγή βάσης δεδομένων και διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ευρεία και δημόσια διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσω της δημιουργίας ενός μουσείου πόλης.http://lecad.arch.uth.gr/demuciv/ http://83.212.201.83:8080/demuciv2
Θέση: Επιστημονικός υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Xρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση  (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ): Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας.

2011 - 2012, «Πιλοτική Εφαρμογή Ψηφιακού Αρχείου Οπτικοακουστικών Έργων για την Μεταπολεμική Αρχιτεκτονική και Πόλη στην Ελλάδα». Η έρευνα αυτή στοχεύει στην ανάδειξη εναλλακτικών αφηγήσεων της ελληνικής πόλης και πολεοδομίας μέσα από την ανάλυση και ερμηνεία του τρόπου που κατασκευάζεται η εικόνα του αστικού τοπίου στις πολλαπλές του μεταγραφές – στα οπτικοακουστικά έργα (κινηματογράφος τεκμηρίωσης και τηλεόραση) της περιόδου 1950 - 2010.
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), ΤΑΜ, Χρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ.

2009 - 2010, «Πιλοτική Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Ηχητικών Τοπίων Αστικού Περιβάλλοντος» στην περιοχή Παλαιών του Βόλου. Η πιλοτική εφαρμογή περιλαμβάνει καταγραφή ηχητικών ατμοσφαιρών και ειδικών ήχων στην περιοχή των Παλαιών του Βόλου και τη δημιουργία βάσης ηχητικών δεδομένων.
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Φορέας Χρηματοδότησης: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), ΤΑΜ. Xρηματοδότηση Επιτροπή Ερευνών ΠΘ.

2006 - 2008, Υλοποίηση Ηλεκτρονικής Διαδραστικής Έκδοσης DVD-Rom με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Βόλου, στα πλαίσια του διακρατικού έργου HERMES του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG III B – CADSES.
Θέση: Υπεύθυνος υλοποίησης
Φορέας Χρηματοδότησης: Δημοτική Επιχείρηση Μελετών, Κατασκευών και Ανάπτυξης Βόλου (Δ.Ε.ΜΕ.Κ.Α.Β)

2005 - 2006, «Θυμάμαι: Μνήμες από την πόλη μου». Οπτικοακουστική κάλυψη συνεντεύξεων με κατοίκους του Βόλου και δρώμενων στα πλαίσια του προγράμματος ενημέρωσης των κατοίκων για την δημιουργία του νέου Μουσείου της πόλης του Βόλου.  http://www.diki.gr/museum/EL/museum/pm.asp?unit=02
Θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος
Φορέας Χρηματοδότησης: Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου (ΔΗΚΙ), στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας Δημοσιότητα Ευαισθητοποίηση».

1995 - 1997, Παραγωγή διαδραστικής εφαρμογής πολυμέσων (CD-ROM) με θέμα «Λευκάδα, Παραδοσιακές Αντισεισμικές Κατασκευές» στα πλαίσια του προγράμματος «Mνήμη κτιρίων, Δημιουργία Bάσης Δεδομένων Iστορικών Oικοδομικών Συστημάτων».
Θέση: Συνεργάτης ερευνητής, υπεύθυνος για την σκηνοθεσία της διαδραστικής εφαρμογής
Φορέας Χρηματοδότησης: Σπουδαστήριο Oικοδομικής, Σχολής Aρχιτεκτόνων EMΠ, Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρ

1993, Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού διαδραστικού παιχνιδιού «Κουίζ», με θέμα την ευρωπαϊκή εναρμόνιση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος "Eurometrique", Παρουσίαση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, 1993.
Θέση: Συνεργάτης ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Εργαστηρίου Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου, Tομέας Συνθέσεων και Tεχνολογίας Aιχμής, Σχολής Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ. Χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Τ.Ε. (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας)

1992 - 1994, «AP.IΣT.OΣ» (Aρχείο Ιστορικών Οικοδομικών Συστημάτων), βάσης δεδομένων σε Η-Υ, 1992-1994. Επιστημονικός υπεύθυνος Ν.Καλογεράς. Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Αρχείου Ιστορικών Οικοδομικών Συστημάτων, η πειραματική διατύπωση των περιεχομένων και του τρόπου λειτουργίας.  http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=683
Θέση: Συνεργάτης ερευνητής
Φορέας Χρηματοδότησης: Εργαστηρίου Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου, Tομέας Συνθέσεων και Tεχνολογίας Aιχμής, Σχολής Aρχιτεκτόνων EMΠ. Χρηματοδότηση Γ.Γ.E.T., συγχρηματοδότηση Ε.Ε.

1989 - 2001, Συμμετοχή σε έρευνες σχετικές με τις εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών εφαρμογών καθώς και στην δημιουργία βάσεων δεδομένων.
Θέση: Συνεργάτης ερευνητής του Εργαστηρίου Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου
Φορέας Χρηματοδότησης: Εργαστήριο Oικοδομικής και Βιομηχανικού Αντικειμένου, Tομέας Συνθέσεων και Tεχνολογίας Aιχμής, Σχολής Αρχιτετκόνων ΕΜΠ

Αρχιτεκτονικό έργο

1992 - 1994, Ανακαίνιση διώροφης παραδοσιακής οικίας στην κοινότητα Μοναστηράκι, Δήμου Ευπαλίου του Ν. Φωκίδας (σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα K.Μπακλέση).

1983 - 1985, Κτίριο μεικτών χρήσεων στην οδό Θηβών, 1983-1985, σε συνεργασία με τους Δ.Ησαϊα, Τ.Παπαϊωάννου. Bραβείο διαγωνισμού εφαρμοσμένης αρχιτεκτονικής 1986, ΥΠΕΧΩΔΕ.  http://conferences.theiet.org/ie06/space.htm

1983, Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, Έπαινος, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Α.Μουρελάτο, Τ.Παπαϊωάννου, Μ.Φιλιπποπούλου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο.

1982, Μελέτη εργοστασίου οικιακών σκευών στο Σχηματάρι, σε συνεργασία με τους Δ.Ησαϊα, Τ.Παπαϊωάννου.

1982 - 1985, Μελέτη εργοστασίου ιατρικών μηχανημάτων στη Ραφήνα, 23ο χλμ λεωφόρου Αθηνών-Μαραθώνος, σε συνεργασία με τους Δ.Ησαϊα, Τ.Παπαϊωάννου  http://www.greekarchitects.gr/gr/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BD%CE%B1-id2519

1982, Μελέτη πολυκατοικίας στην Αγία Παρασκευή, σε συνεργασία με τους Δ.Ησαϊα, Τ.Παπαϊωάννου.

1982, Δημοτικό Άλσος Χολαργού, Γ' Βραβείο, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Α.Μουρελάτο, Τ.Παπαϊωάννου, Μ.Φιλιπποπούλου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο.

1980, Δημαρχείο Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Δ.Μπίρη, Τ.Μπίρη, Τ.Παπαϊωάννου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο (αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - έπαινος).

1978 - 1983, Συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Δ.Ησαΐα, Τ.Παπαϊωάννου και τον πολιτικό μηχανικό Γιάννη Κουβόπουλο. Συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και αρχιτεκτονικές μελέτες.

1978, ΠΟΣΜΕ Αγρινίου-Πολυδύναμο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ (Διαγωνισμός - Γ’ Βραβείο).

1977, Δημαρχείο Κηφισιάς, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Τ.Παπαϊωάννου, Δ.Παπαλεξόπουλο, Ε.Στρουσοπούλου και τον πολ.μηχ. Κλ.Φρατζεσκακη (Διαγωνσιμός - Γ’ Βραβείο).

1977, Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ (Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - Εξαγορά).

1977, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ (Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός - Γ’ Βραβείο) .

1976 - 1983, Συνεργάτης του γραφείου Ο.Τ.Ο.ΜΕ. (Ομάδα Τεχνικών και Οικονομικών Μελετών), συμμετοχή στις Πολεοδομικές και Χωροταξικές μελέτες

Καλλιτεχνικό έργο

2018 - 2019, "Τα Παλιά των παιδικών μου χρόνων", σειρά 4 ντοκυμαντέρ για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: "Η αυλή και το σπίτι" 12:17', "Καθημερινή ζωή" 29', "Γιατροσόφια, γητέματα και ο αρκούδης" 5:19, "Εργασία και Επαγγέλματα" 13:13. Διαδραστική χωρική αφήγηση, σε συνεργασία με Δάφνη Τραγάκη, Γιώργο Καλαούζη. Παραγωγή ΕΠΕΟΤ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  

2015, "Εντοπισμοί της μνήμης: Το Κάραγατς των παιδικών χρόνων", Διαδραστική χωρική αφήγηση, σε συνεργασία με Δάφνη Τραγάκη, Γιώργο Καλαούζη. Παραγωγή ΕΠΕΟΤ στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  

2015, Διαρθρωμένη ακρόαση Ηχοτοπίων του Βόλου, Διαδραστικός πολυμεσικός χάρτης, σε συνεργασία με τον Κινάν Ακαουι, Περσεφόνη Μήλιου και Γιώργο Καλαούζη. Παραγωγή του ΕΠΕΟΤ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

2014, «Όταν δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα», ντοκυμαντέρ για την παρασκευή παραδοσιακού λουκάνικου από την οικογένεια Στράκα, στις Σταγιάτες. Oπτικοακουστική παραγωγή ΕΠΕΟΤ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

2013, «Έχετε ψαράδες ψάρια», ντοκυμαντέρ για τον εορτασμό των 50 χρόνων της Ψαράδικης Βραδιάς στην περιοχή της Αγριάς. Oπτικοακουστική παραγωγή ΕΠΕΟΤ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης»

2012 - 2015, Σχεδιασμός και υλοποίηση, σε συνεργασία με τη Δάφνη Τραγάκη και τον Νίκο Βαμβακά, βίντεο-περίπατων κατοίκων του Βόλου που κινούμενοι στον αστικό ιστό  αναφέρονται στα βιώματά τους. Eνσώματη, πολυαισθητηριακή, επιτελεστική διαδικασία που δημιουργεί εναλλακτικές χαρτογραφήσεις της πόλης. Oπτικοακουστική παραγωγή ΕΠΕΟΤ, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Θαλής-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας «DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

2011, «Δημήτρης Μπίρης», 2011, 40’, Ντοκυμαντέρ με θέμα το κατ’επιλογή μάθημα Αρχιτεκτονικές Κατασκευές, του Τομέα IVτης Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ. Παραγωγή: ΕΠΕΟΤ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάστηκε στην έκθεση «Τάσος Μπίρης – Δημήτρης Μπίρης: Αρχιτεκτονική. Το αμφίδρομο πέρασμα ανάμεσα στην εφαρμογή και τη διδασκαλία». Συνδιοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη – Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Κ.Α.Μ. Κτίριο της Πρυτανείας του Ε.Μ.Π., 28 Μαρτίου - 8 Μαΐου 2011.

2008, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 170 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς». Οργάνωση παραγωγής και σκηνοθετική επιμέλεια. Ντοκυμαντέρ, 40', παραγωγή Φαντασία Οπτικοακουστική ΕΠΕ για το ΕΚΠΑ.

2008, «One Vision, A world of opportunities, 60 years Fulbright in Greece».Οργάνωση παραγωγής και σκηνοθεσία. Ντοκυμαντέρ, 19', για την ιστορία και το έργο του Ιδρύματος Φουλμπράιτ στην Ελλάδα, από την ίδρυσή του το 1948 μέχρι σήμερα.

2007 - 2008, «Εγώ, το σχολείο μου, ο κόσμος», Σκηνοθεσία του διαδραστικού τίτλου (DVD–ROM)με θέμα την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Παραγωγή: ΔΕΜΕΚΑΒ, στα πλαίσια του Προγράμματος SB-MED, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2006 - 2007, «Βόλος: Εξερευνώντας την πόλη και την ιστορία της», Σκηνοθεσία του διαδραστικού τίτλου (DVD–ROM)με θέμα την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης του Βόλου. Παραγωγή: ΔΕΜΕΚΑΒ, στα πλαίσια του διακρατικού έργου HERMES του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG III B– CADSES.

2005 - 2006, «Νίκος Καζαντζάκης, Η ζωή και το έργο», Σκηνοθεσία του διαδραστικού τίτλου (CD–ROM), Παραγωγή: Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  http://uoc-mmlab.blogspot.com/search/label/07.%20%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7

2005, «Tάκης Ζενέτος: Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη»,
Σκηνοθεσία : Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Ντοκυμαντέρ, 25', στη σειρά Πορτραίτα και Διαδρομές Ελλήνων Αρχιτεκτόνων, παραγωγή Cinergonγια την ΕΤ1.   http://www.filmfestival.gr/docfestival/2006/index.php?page=filmdetails&ln=gr&box=greek&id=478

2003 - 2004, Ηράκλειο, Σκηνοθεσία του διαδραστικού τίτλου (CD–ROM) με θέμα την πόλη και τον Δήμο Ηρακλείου. Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  http://uoc-mmlab.blogspot.com/search/label/06.%20%22%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%22

2002, «Νίκος Κεσσανλής, Η κινητοποίηση του θεατή». Σκηνοθεσία : Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Ντοκυμαντέρ, 45', για την ΕΤ1.  http://www.idfa.nl/industry/tags/project.aspx?id=d81fe41e-6c88-401d-a541-b682c5968aa3

2000 - 2001, Διερεύνηση παραγωγής διαδραστικού τίτλου (DVD-ROM) με θέμα «Η Συλλογή Κωστάκη, μια διαδραστική περιπέτεια στη Ρωσική Πρωτοπορεία», παραγωγή: Φαντασία Οπτικοακουστική σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προγράμματος ΕMDA (Media II).

2000, «Ο κύβος της Μελίνας». Σκηνοθεσία : Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Θάνος Αναστόπουλος. Bίντεο BETASP, διάρκεια 52 '. Επετειακή εκπομπή για την ΕΤ1, που παρουσιάζει το CD-ROMγια την Μελίνα Μερκούρη.

1998 - 2000, Σκηνοθεσία και οργάνωση διαδραστικού τίτλου (CD–ROM) «Mελίνα Μερκούρη», παραγωγή : Yπουργείο Πολιτισμού, Iδρυμα Mελίνα Μερκούρη, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.  http://www.melinamercourifoundation.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=121&lang=el

1998, «Παρά θιν’ αλός», Βίντεο MiniDVSP, διάρκεια 15'.
Σκηνοθεσία : Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Παρουσίαση των κατασκευών παρατηρητηρίων στην παραλία του Λεωνίδιου από τους φοιτητές του μαθήματος «Αρχιτεκτονικές Κατασκευές», Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, υπεύθυνοι Δ.Μπίρης, Δ.Παπαλεξόπουλος.

1997 - 1999, Σκηνοθεσία του διαδραστικού τίτλου (CD–ROM) με θέμα «HAθήνα στα χρόνια του Περικλή», παραγωγή : Eρμής Eκδοτική, Kέντρο Bιομηχανικού Σχεδιασμού CAID.

1996, «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής. Σκηνοθεσία : Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Γιώργος Zέρβας HΣυλλογή Γ.Kωστάκη έργων Pωσικής Πρωτοπορίας (1910 -1930),  Φιλμ 35 mmκαι Bίντεο BETASP, διάρκεια 70'. Παραγωγή : ΦANTAΣIA Oπτικοακουστική, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, PostReality, Eλληνικό Kέντρο Kινηματογράφου. Mε την συμμετοχή της Eθνικής Πινακοθήκης και την ενίσχυση του Προγράμματος της Eυρωπαϊκής Eνωσης ActionPlan16 : 9, DG– X  http://www.gfcdigital.gr/gfc/11287index.html?locale=en&l1=movie&id=11287

1995 - 1999, Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Mνήμη κτιρίων», στα πλαίσια του EΠET II, συνεργασία Σπουδαστηρίου Oικοδομικής EMΠ, Iδρύματος Tεχνολογίας Yπολογιστών (ITY) Πατρών και ΥΠΠΟ. Σκηνοθεσία διαδραστικού τίτλου (CD–ROM) με θέμα: «Λευκάδα, Παραδοσιακές αντισεισμικές κατασκευές».

1995, «Θέατρο για Παιδιά, Eνα ταξίδι από το Aστο Ω»
Nτοκυμαντέρ, βίντεο, 25'.  Παραγωγή της KRAFT-JACOBS-SUCHARDγια την έκθεση για το Θέατρο για παιδιά στο Πνευματικό Kέντρο Mελίνα Mερκούρη του Δήμου Aθηναίων, Δεκέμβριος 1995-Iανουάριος 1996.

1994, Σκηνοθεσία θεμάτων με θέμα τις νέες τεχνολογίες για την σειρά «METATI», ET-2.

1993, Σκηνοθεσία του «KOYIZ», εκπαιδευτικού παιχνιδιού σε περιβάλλον H/Y με θέμα την ευρωπαϊκή εναρμόνιση σε θέματα κατοικίας καιι κατασκευής, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Eurometrique, Σπουδαστήριο Oικοδομικής, Tομέας Συνθέσεων Tεχνολογίας Aιχμής, Αρχιτεκτονική Σχολή, EMΠ, Παρουσίαση στην έκθεση «Eυρωμετρική», Eυγενίδειο Iδρυμα, Aθήνα.

1992 - 1994, Συμμετοχή στην δημιουργία του «AP.IΣT.OΣ» (Aρχείου Iστορικών Oικοδομικών Συστημάτων), βάσης δεδομένων σε H/Y, Σπουδαστήριο Oικοδομικής, Tομέας Συνθέσεων Tεχνολογίας Aιχμής, Αρχιτεκτονική Σχολή, EMΠ και Ίδρυμα Tεχνολογίας Yπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών (ITY).

1992 - 1993, «Eιδωλα της πόλης». Σκηνοθεσία : Γ.Παπακωνσταντίνου, Θ.Aναστόπουλος, Σ.Θεοδωράκη, Γ.Zέρβας, Επιστημονική επιμέλεια: Ε.Καλαφάτη. Παραγωγή μιας σειράς 13 ημίωρων ντοκυμαντέρ για την ET1, με θέμα την πόλη και τις πολλαπλές διαστάσεις της ως φαινόμενου πολιτιστικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολεοδομικού, αρχιτεκτονικού, κλπ. Θέματα των επεισοδίων: 01- ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 02- ΠΟΛΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟ, η ανάπτυξη της πόλης 03- ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 04- Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, διατήρηση και αλλαγή 05- ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 06- ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, δημόσιοι χώροι & κτήρια 07- ΑΓΟΡΕΣ 08- ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΠΟΙ, πόλη και βιομηχανία 09- ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 10- ΑΛΛΗ ΟΨΗ 11- ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ, Η ΠΟΛΗ ΘΕΑΜΑ, ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ 12- ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ, πόλη και τέχνη 13- Η ΠΟΛΗ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ ΕΔΩ, η εφήμερη πόλη των διεθνών εκθέσεων.  http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-search.aspx?q=%CE%95%CE%99%CE%94%CE%A9%CE%9B%CE%91+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A3

1992, «Iχνη Φωτός». Aνάδειξη του ιδιαίτερου ρόλου και της λειτουργίας του φωτός σε μία κατοικία της αρχιτεκτόνισσας Αγνής Κουβελά. Παρουσίαση: "3η Aποστολική", Γκαλερί Nέες Mορφές.

1989 - 1990, «La Roche, echos in perspective», Mελέτη και σκηνοθεσία βιντεοδίσκου (laser disk) με θέμα την βίλλα La Roche του Λε Kορμπυζιέ, σε συνεργασία με το εργαστήριο Media Interactives, Πανεπιστήμιο Paris VIII, Παρίσι. Mια περιήγηση στο χώρο και στον χρόνο ενός κτιρίου-συμβόλου του Mοντέρνου κινήματος.

1989 - 1990, «Aρχιτεκτονικοί Δρόμοι». Mία σειρά 5 ημίωρων ντοκυμαντέρ για την ET1, με θέμα την Mεταπολεμική Eλληνική Aρχιτεκτονική. Προβλήθηκε τον Iούνιο του 1990. Σκηνοθεσία σε συνεργασία με τον Θάνο Aναστόπουλο.
Eπιστημονικοί σύμβουλοι: Δημήτρης Φατούρος, Aνδρέας Kούρκουλας. Θέματα επεισοδίων 01 Η πόλη, 02 Παράδοση και νεωτερικότητα Ι, 03 Όψεις της νεωτερικότητας Ι, 04 Όψεις της νεωτερικότητας ΙΙ, Κατ' εικόνα και καθ'ομοίωση (το σχέδιο).  http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/d--index-archive-search.aspx?q=%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99+%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%99

1987, «Espace Inutil»,διάρκεια 5:10. Aναζητήσεις πάνω στην ιδιαιτερότητα του καθημερινού χώρου και της ηλεκτρονικής εικόνας.

1986, «Ce qui se passe quand il ne se passe rien», διάρκεια 16:50
H πλατεία  St Sulpice στο Παρίσι, με βάση ένα κείμενο του γάλλου συγγραφέα Georges Perec. Eνα σχόλιο πάνω στα καθημερινά γεγονότα που θεωρούνται χωρίς σημασία. Eξέλιξη από τον πραγματικό χώρο σε έναν φανταστικό.

1985, «Montée, la lumière». 4:50. Σκηνοθεσία σε συνεργασία με τον Γιώργο Zέρβα. Mία διαδρομή στην βίλλα Savoyeτου Λε Kορμπυζιέ.

Άλλη διδασκαλία

2019, Συμμετείχε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΠΘ "Μετα-βιομηχανικός Σχεδιασμός" και διδάσκει το μάθημα "Εργαστήριο για Ντοκυμαντέρ".

2012 - 2015, Επιβλέπων υποψηφίων διδακτόρων του Κόμβου I-Node του Ερευνητικού Κέντρου Planetary Collegium, Plymouth University, υπό τη διεύθυνση του Roy Ascott.

2009 - 2013, Συμμετείχε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΠΘ "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Συμβιώσεις" και διδάσκει το μάθημα "Τεχνολογίες Αναπαραστάσεων".

2005 - 2019, Συμμετοχή στο Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με την συμμετοχή των τμημάτων: Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών τουΤΕΙ Πειραιά. Διδασκαλία των μαθημάτων: "Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας" (2005-2008, σε συνεργασία με τον Σπύρο Παπαδόπουλο), "Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας" (2005-2008 σε συνεργασία με τον Σ.Παπαδόπουλο, 2009-2016 σε συνεργασία με τον Β.Κοσμόπουλο) (http://www.icte.ecd.uoa.gr/)

1999 - 2017, Διδάσκει στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών (ΤΑΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 1999-2001, ως συμβασιούχος διδάσκων του νόμου 407/1980, από τον Σεπτέμβριο του 2001 ως Επίκουρος καθηγητής, από τον Νοέμβριο του 2009 ως Αναπληρωτής καθηγητής και από τον Οκτώβριο του 2014 ως καθηγητής. Γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας είναι η εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και οι τεχνολογίες των αναπαραστάσεων. Διδάσκει «Οπτικοακουστικές Τεχνολογίες και Τεχνικές Επεξεργασίας», «Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις της πόλης» και «Σχεδιασμός Διαδραστικών Πολυμεσικών Εφαρμογών». Συμμετέχει στη διδακτική ομάδα των μαθημάτων "Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Ι &  ΙΙ".

1998 - 2000, Συμμετείχε, ως εξωτερικός συνεργάτης, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Mορφές Tέχνης», της Ανώτατης Σχολής Kαλών Tεχνών (AΣKT), υπεύθυνος: Γ.Χαρβαλιάς.

1998 - 1999, Eξωτερικός προσκεκλημένος, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σύγχρονα Eπικοινωνιακά Mέσα και Aπεικονίσεις του Xώρου», Σχολή Aρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Yπεύθυνος N.Λάσκαρις.

1998 - 2000, Eξωτερικός συνεργάτης, με ανάθεση συγκεκριμένου εκπαιδευτικού έργου, στο Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Aρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), Aρχιτεκτονική–Σχεδιασμός του Xώρου, κατεύθυνση : Σχεδιασμός-Xώρος-Πολιτισμός, υπεύθυνος Δ.Παπαλεξόπουλος.

1997 - 2000, Δίδαξε στο Eυρωπαϊκό Mάστερ Διοίκησης και Oργάνωσης Eπιχειρήσεων Παραγωγής Oπτικοακουστικών Eργων και Πολυμέσων, E..M.M.A.B.A (European Master in Multimedia and Audiovisual Business Administration). Οργάνωση: Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με  ISC Saint Louis Bruxelles, Technopole Bruxelles, Université de Metz, Usine à Images de Valenciennes, Universidade de Lisboa, Centro Vasco de Nuevas Profesiones, Kemi- Τorniο Polytechnic. 

 

Μονογραφίες-Βιβλία [4]

«Ψηφιακές αφηγήσεις». Συγγραφή ψηφιακού συγγράμματος, σε συνεργασία με Παναγιώτη Κυριακουλάκο, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος, Ανάρτηση: Σεπτέμβριος 2024.

Συγγραφή εγχειριδίου «Παραγωγή και Σχεδιασμός Πολυμέσων», που εντάσσεται στη θεματική ενότητα Πληροφορική του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα» του Ανοικτού Πανεπιστημίου, 1999. Έκδοση ΕΑΠ 2005, σελ. 296 http://media.eap.gr/images/stories/pdf/GTP61_B_Paragogi_kai_Schediasmos_Polimeson_F11332.pdf

Συγγραφή Εγχειριδίου «Φωτογραφία», εκπαιδευτικό υλικό για τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Ενηλίκων, Ενότητα Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος,  Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαιδεύσεως Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε), Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, ΥΠΕΠΘ 2004, σσ. 2-44.

Δημοσίευση των αρχιτεκτονικών μελετών και των συμμετοχών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στη Μονογραφία των Δημήτρη Ησαία και Τάση Παπαϊωάννου, Θέματα Χώρου και Τεχνών 26/1995: 1.  Κτήριο μεικτών χρήσεων στη Λεωφόρο Θηβών, σσ. 28-30. 2.  Εργοστάσιο στη Ραφήνα, σσ. 28-30. 3.  Δημαρχείο Νέας Σμύρνης, σελ. 42 4.  Πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου, σσ. 44-45. 5.  Άλσος Χολαργού, σελ.46

Επιμέλειες [3]

Επιμέλεια του τόμου πρακτικών του διεθνούς Συμποσίου "Museums in Motion", σε συνεργασία με τους Σταύρο Αλιφραγκή και Χρύσα Παπασαράντου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας

Πρακτικά Συνεδρίου «Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης», Επιμέλεια Β.Τροβά-Κ.Μανωλίδης-Γ.Παπακωνσταντίνου, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων / FUTURA 2006.

Eπιμέλεια, σε συνεργασία με Ν.Γιαννόπουλο, Ν.Πατηνιώτη του Καταλόγου της 1ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης για την Τέχνη και την Τεχνολογία (ΕΣΤΕΤ), Αθήνα: ΕΣΤΕΤ 1990.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους [8]

"Multimedia architectures, case study: Herakleion, a history of a city", Intellect Books, Λονδίνο, 2019 υπό έκδοση.

"Urban Cinematic Palimpsests: Moving Image Databases forthe City", σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή (2017), στο Cinematic Urban Geographies, επιμ. Francois Penz και Richard Koeck, Palgrave-Macmillan, Νέα Υόρκη, σσ. 271-293 http://www.palgrave.com/de/book/9781137468307

«Αφηγήσεις του χώρου στον πειραματικό κινηματογράφο και τα νέα μέσα» στο Αρχιτεκτονική, Πόλη & κινηματογράφος: Μητροπολιτικές Όψεις στην Ψηφιακή Εποχή, Επιμ. Ειρήνη Στάθη, Θανάσης Ρεντζής, Αθήνα, Εκδόσεις Σμίλη 2017  (υπό έκδοση).

"Το παρελθόν του μέλλοντος", στο "Συμβιώσεις: η αρχιτεκτονική στην εποχή των φυσικοπολιτισμών και της τεχνητής φύσης", επιμέλεια Ζήσης Κοτιώνης, Γιώργος Τζιρτζιλάκης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2015, σσ. 122-127. Έκδοση με αφορμή την ολοκλήρωση της τετραετούς λειτουργίας (2009-13) του ΠΜΣ του ΤΑΜ, ΠΘ με τίτλο "Συμβιώσεις". https://www.politeianet.gr/books/9789600359664-sullogiko-kastaniotis-sumbioseis-253278

«Cinéma architectural: La diffusion de l’espace de projection dans le tissu urbain», σε συνεργασία με Ο.Βενετσιάνου, στο Théoreme 76, Ville et Cinéma: espaces de projection, espaces urbains, Irène Bassière, Laurent Creton, Kira Kitsopanidou Roger Odin (επιμ.), Revue de l'Institut de Recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, IRCAVPresses Sorbonne Nouvelle, Παρίσι, 2016, σσ. 169-182. http://psn.univ-paris3.fr/ouvrage/26-ville-et-cinema-espaces-de-projection-espaces-urbains

«Ο σχεδιασμός ως αναπαράσταση» στο Δρώμενα Πληκτρολογίου: Αρχιτεκτονική και πληροφορία: Μια εισαγωγή στο Physical Computing, επιμ. Ααρών Kοέν, Άγγελος Φλώρος, Αθήνα: Futura 2012, σσ 84-87.

Κεφάλαιο 16, «Θραύσματα πολυτροπικών βιωμάτων της πόλης: δημιουργικότητα, μετασχηματισμός και αναπλαισίωση – σκέψεις επάνω σε ένα μουσικο-οπτικό δρώμενο», σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, επιμ. Μ.Πουρκός, Ε.Κατσαρού, έκδοση Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης/ εκδόσεις Νησίδες, 2011, σσ 286-304.

«Ελληνική Βίντεο-Τέχνη, σε αναζήτηση μιας ταυτότητας», κατάλογος της εκδήλωσης: Television y νideο de creaciόn en la Comunida d'Europea" (Τηλεόραση και Δημιουργικό Βίντεο στην Ευρωπαϊκή Ενωση), Μαδρίτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Οκτώβριος 1992, σσ. 218-225.

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά [10]

"Voyage around my screen, Voyage around with my screen: Space perception from physical, through digital, to hybrid", στο International Journal of Arts and Technology (IJART) Jan 2017, Vol. 10, Issue 3, pp. 176-188 https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJART.2017.086662

"Πρόγραμμα “Θαλής” DeMuCiV: Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου" δημοσίευση στο διαδικτυακή περιοδική έκδοση Έρευνα και Ανάπτυξη του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Multimedia spatial organization: Towards a different type of cultural economy», Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research, Volume 9: 2&3, Special Issue technoetic Telos: Art, Myth and Media Part I, Roy Ascott, Katerina Karoussos επιμελητές, σσ.315-320, Bristol: Intellect journals, 2011. http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=13268/

«Αφηγήσεις του χώρου στον πειραματικό κινηματογράφο» (σελ. 69-71), "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ", Περιοδικό του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Τεύχος 53 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β, Σεπτέμβριος/ Οκτώβριος 2005 http://www.sadas-pea.gr/old/ARXITEKTONES_53.pdf

«Οι οπτικοακουστικές τεχνολογίες ως εργαλείο ανάλυσης και σύνθεσης στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση», Εν Βόλω, Τεύχος 10, Καλοκαίρι 2003. Το κείμενο αυτό αποτελεί επεξεργασμένη μορφή του κειμένου που παρουσιάστηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Το εκπαιδευτικό βίντεο-μοντέλα σχεδιασμού, παραγωγής και εκπαιδευτικής χρήσης», οργάνωση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Μάρτιος 2003.

"Εργοστάσιο Ιατρικών μηχανημάτων στη Ραφήνα", Αρχιτεκτονικά Θέματα 25/1991, σελ.150-153.

"Κτήριο Μικτών χρήσεων στο Περιστέρι", Αρχιτεκτονικά Θέματα 20/1986, σελ. 176-177

"Πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου", Αρχιτεκτονικά Θέματα 19/1985, σελ. 38-39

"Δημαρχείο Κηφισιάς", Αρχιτεκτονικά Θέματα 12/1978, σελ. 262

"Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών", Αρχιτεκτονικά Θέματα 12/1978, σελ. 247-8

Πρακτικά Συνεδρίων [19]

"Moving image databases and the city", σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου "Museums in Motion", Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.

"An Audio-Visual Database for Post-war Architecture and the City in Greece", σε συνεργασία με Σ.Αλιφραγκή, στο C.T. Angelis, D. Fotiadis, and A.T. Tzallas (Eds.): AMBI-SYS 2013, LNICST 118, σσ. 1--15. Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering (2013), Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-04102-5_1 http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-04102-5_1

«Augmented Urban Landscapes: Reconstructing the Moving Image of Athens»,σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, πρακτικά συνεδρίου Hybrid City 2013: Subtle rEvolutions, 2nd International Biennial Conference, επιμ. Δ.Χαρίτος, Ι.Θεωνά, Δ.Δραγώνα, Χ. Ριζόπουλος, Μ.Μεϊμάρης, University Research Institute of Applied Communication, Αθήνα 2013, σσ. 439-446.

«An audio-visual data base for post-war architecture and the city in Greece», σε συνεργασία με Σταύρο Αλιφραγκή, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα, Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες, Βόλος 25-27 Μαϊου 2012, Επιμέλεια: Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα, Ηλεκτρονική έκδοση, ΕΠΙ 2013, σσ 97-110. http://www.epi.uth.gr/index.php?page=publications1 http://www.epi.uth.gr/index.php?page=publications1

«Trails/ narrative and the trails of narrative», σε συνεργασία με Δ.Τραγάκη, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον  21ο αιώνα Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες, Βόλος 25-27 Μαϊου 2012, Επιμέλεια: Ρ. Βαν Μπούσχοτεν, Τ. Βερβενιώτη, Κ. Μπάδα, Ε. Νάκου, Π. Πανταζής, Π. Χαντζαρούλα, Ηλεκτρονική έκδοση, ΕΠΙ 2013, σσ 111-122. http://www.epi.uth.gr/index.php?page=publications1

«Narrating the cinematic city. Constructing filmic arguments», σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, πρακτικά συνεδρίου Inter[Sections] 2013, Σχολή Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου του Πόρτο, Πόρτο, 2013, σσ. 441-458, ηλεκτρονική έκδοση.

«À travers Le Corbusier: Ο αρχιτεκτονικός περίπατος», πρακτικά ημερίδας Vers, ContreL.C., 16+9 θέσεις για την επικαιρότητα του Le Corbusier, επιμ. Φ.Γιαννίση, Ι.Λυκουριώτη, Ρ.Φατσέα, έκδοση Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας/ FUTURA 2010, σσ. 150-159.

«Communication space, From canvas to screen», Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου EUTIC 2007, «Challenges and Uses of Information and Communication Technologies, Media and information diffusion: towards an open society» (Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,  Διάχυση των Μέσων και της Πληροφορίας: προς μια ανοικτή κοινωνία), ed. M.Meimaris, D.Gouscos. Έκδοση Gutenberg, Αθήνα 2008, Τόμος 2, σελ. 253-259. EUTIC2007_Papaconstantinou.pdf

«Αφήγηση και πλοήγηση στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο», Πρακτικά Συνεδρίου «Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης», Επιμέλεια Β.Τροβά-Κ.Μανωλίδης-Γ.Παπακωνσταντίνου, Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Αρχιτεκτόνων / FUTURA 2006, σελ. 66-75.

«Interactive installations and the conception of space – An Introduction», 2ο Διεθνές Συνέδριο Ευφυών Περιβαλλόντων (2d IET International Conference on Intelligent Environments) του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution of Engineering and Technology – ΙΕΤ). Το κείμενο αποτελεί εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα (Chair Session) με αντικείμενο «Διαδραστικές εγκαταστάσεις και η αντίληψη του χώρου», Έκδοση ΕΜΠ/ ON DEMAND SA, 2006, σελ. 71-74. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4197756&abstractAccess=no&userType=inst

«Η εικόνα-διαδικασία και η πραγματικότητα» ΤΟΠΙΚΑ ια’, «Φως – Εικόνα - Πραγματικότητα», Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νήσος 2006, σελ. 141-145

«Screen Space: Navigation and Interactivity». Πρακτικά 24ου Διεθνούς Συνεδρίου eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe), «Communicating Space(s)», Επιμέλεια Β.Μπουρδάκης, Δ.Χαρίτος, Έκδοση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, eCAADe, 2006, σελ. 392-400.

«Χειρονομία και Πρόγραμμα, αλλαγές στη διαδικασία μορφογένεσης των εικόνων», ΤΟΠΙΚΑ ι’, «Γνώση Χρήσης και Νέες Τεχνολογίες», Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2005, σελ. 185-194.

«Συνθετική Εικόνα, Διαδικασία παραγωγής και κατασκευή της πραγματικότητας», ΤΟΠΙΚΑ, Αφιέρωμα Περί κατασκευής, Αθήνα, Νοέμβριος 1996, σσ. 399-406.

«Εικονογραφικές αναπαραστάσεις κτιρίων και κτιριακών συνόλων», «Φωτορεαλιστική απεικόνιση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό», «Εφαρμογές πολυμέσων στην αρχιτεκτονική». 1ο Σεμινάριο Πληροφορικής στην Αρχιτεκτονική, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 1994.

«Σύνθετη Εικόνα» (Image Composite), Ομιλία στο Σεμινάριο Γραφικών με Η/Y του CITE (Consortium for Graphic Information Technology Training in Europe), Οκτώβριος1989, Αθήνα. Έκδοση Αγροτικής Τράπεζας, lούνιος 1992, σσ. 112-116.

«Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών εφαρμογών σε περιβάλλον Hypermediaστον τομέα των κτιριακών κατασκευών και της ιστορίας της τεχνολογίας» (σε συνεργασία με τους Ε.Καλαφάτη και Δ.Παπαλεξόπουλο), κατάλογος του 20ου Apple Hellenic University Consortium, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1990.

«Ή συμβολή των καλλιτεχνών στην ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας», (εισήγηση στην διημερίδα "Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και εφαρμογές", Infosystem 89), Δελτίο Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, Φεβρουάριος 1990.

«Narrating the cinematic city.  Constructing filmic arguments», σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, πρακτικά συνεδρίου Inter[Sections] 2013, Σχολή Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου του Πόρτο, Πόρτο, 2013, σσ. 441-458, ηλεκτρονική έκδοση

Κατάλογοι εκθέσεων [24]

 Δημήτρης Ησαίας – Τάσης Παπαϊωάννου, Αρχιτεκτονική 1980-2010, Επιμ. Ανδρέας Γιακουμακάτος, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2011. Έκδοση με την ευκαιρία της έκθεσης «Δημήτρης Ησαίας – Τάσης Παπαϊωάννου, 30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας», Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς, 4 Φεβρουαρίου-6 Μαρτίου 2011. Παρουσίαση των κτηρίων Μικτών Χρήσεων στο Περιστέρι (σσ. 34-35) και Εργοστασίου στη Ραφήνα (σσ. 37-38).

Δημοσίευση στον κατάλογο Visions, του Διεθνούς φεστιβάλ Αρχιτεκτονικής και Μέσων (International Festival for Architecture and Media), Φλωρεντία, Ιταλία, 9-17 Ιουλίου 2009, σ.161. Παρουσίαση των μαθημάτων με χρήση Νέων Τεχνολογιών στο ΤΑΜ.

Κατάλογος 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα», Μάρτιος 2006, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Tάκης Ζενέτος:Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη».

Κατάλογος 8ου Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ EcofilmFestival, Ρόδος, Ιούνιος 2006, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Tάκης Ζενέτος:Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη»

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα», Μάρτιος 2002, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Νίκος Κεσσανλής, Η ουρά».

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Καλαμάτας, Ιούλιος 2002, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Νίκος Κεσσανλής, Η ουρά»

Κατάλογος του ευρωπαϊκού διαγωνισμού πολυμέσων EuroPrixMultimediaArt2000, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, Φεβρουάριος 2001, παρουσίαση του διαδραστικού τίτλου «Μελίνα Μερκούρη», σσ 76-77.

Κατάλογος της Διεθνούς Μπιενάλε Ταινιών για την Τέχνη, Πολιτιστικό Κέντρο Πομπιντού, Παρίσι, Γαλλία, Δεκέμβριος 1998, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής».

Κατάλογος του Φεστιβάλ Λιέγης, Βέλγιο, Οκτώβριος 1998, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής».

Κατάλογος του 42ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ στο Κορκ της Ιρλανδίας, Οκτώβριος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής».

Κατάλογος του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Μασσαλίας «VuesurlesDocs», Ιούνιος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής», σ. 67.

Κατάλογος του 10ο Φεστιβάλ Κινηματογράφος και Πραγματικότητα, Οργάνωση Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φεβρουάριος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», Hδιαδρομή μιας συλλογής», σσ. 22-23.

Κατάλογος του 6ου Φεστιβάλ Κινηματογράφος και Πραγματικότητα, Οργάνωση Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φεβρουάριος 1997, παρουσίαση παρουσίαση δύο επεισοδίων της σειράς «Είδωλα της πόλης».

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 1996, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες, H διαδρομή μιας συλλογής».

Κατάλογος της Έκθεσης «Ευρωμετρική 93, Η Διάδοση του Τεχνικού Πολιτισμού στην Ελλάδα», Αθήνα, 1994, σσ. 44-48.

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ ταινιών Αρχιτεκτονικής FIFAL, Βουκουρέστι, Οκτώβριος 1994, παρουσίαση του επεισοδίου «Κάτω από την πόλη» της σειράς Είδωλα της πόλης.

Κατάλογος των καλύτερων ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων URTI, Ιανουάριος 1994, παρουσίαση της σειράς «Είδωλα της πόλης».

Κατάλογος των Euro-Aim Donostia Screenings, Ισπανία, Ιούνιος 1994, παρουσίαση παρουσίαση δύο επεισοδίων της σειράς «Είδωλα της πόλης».

Κατάλογος του φεστιβάλ: The1993 Chicago International Architecture and Design Film Festival", Σικάγο, Αύγουστος 1993, παρουσίαση τεσσάρων επεισοδίων της σειράς «Είδωλα της πόλης».

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ ταινιών Αρχιτεκτονικής του Γκρατς, Δεκέμβριος 1993, παρουσίαση του επεισοδίου «Κάτω από την πόλη» της σειράς Είδωλα της πόλης.

«Οι ηλεκτρονικές τέχνες και η ελληνική εμπειρία», κατάλογος Ευρωπαϊκής Συνάντησης για την Τέχνη και τις Νέες Τεχνολογίες (ΕΣΤΕΤ), Ιούνιος 1990.

«Από την εικόνα-αντικείμενο στην εικόνα-διαδικασία», άρθρο στον κατάλογο του Φεστιβάλ Βίντεο- Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1987.

Κατάλογος του Διεθνούς Φεστιβάλ Πειραματικού Βίντεο AVE87, Arnhem, Ολλανδία, Νοέμβριος 1987, παρουσίαση της ταινίας πειραματικού βίντεο «Espace Inutile».

Φυλλάδιο-αφίσσα του φεστιβάλ ταινιών για τον Λε Κορμπυζιέ, στα πλαίσια της έκθεσης «L'aventureLeCorbusier», Κέντρο GeorgesPompidou, Παρίσι, Νοέμβριος 1987, παρουσίαση της ταινίας πειραματικού βίντεο «Montée, lalumière» για την βίλλα Savoyeτου Λε Κορμπυζιέ.

Άλλα [3]

"Η εικόνα και η διαδικασία, Γιατί οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν απλώς καινούργιο τρόπο κατασκευής των έργων τέχνης αλλά ένα νέο σύστημα αναφοράς". Το Βήμα Outlook, Ειδική έκδοση για την Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης Outlook, 19 Οκτωβρίου 2003.

«Η πόλη στον κινηματογράφο του μεσοπολέμου και ο κινηματογράφος της πόλης», εφημερίδα Κυριακάτικη Αυγή, 7-2-2002. Το κείμενο αποτελεί παρέμβαση στην ημερίδα «Η πόλη στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο», που διοργάνωσαν στις 2-2-2002 το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

«Το πρόβλημα Αθήνα», παρουσίαση των μελετών των εννέα διαμερισμάτων για την πρόταση ρυθμιστικού σχεδίου "Αθήνα - Πρωτεύουσα 2000", Αντί 155/ 4-7-1980, σσ.37 -39.

Ημερίδες-Συνέδρια

2018,  "MULTIMEDIA ARCHITECTURES, case study:  Herakleion, a history of a city", ομιλία στο συνέδριο Moving Images - Static Spaces: Architectures, Art, Media, Film, Digital Art and Design, Οργάνωση Amps, Altınbaş University, Κωνσταντινούπολη, 12-13/4/2018

2018,  "ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟΠΕΡΙΠΑΤΩΝ: Δημιουργώντας Εναλλακτικές Χαρτογραφήσεις της Πόλης", εισήγηση στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, οργάνωση Τμήμα ΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 27-30/9/2018

2018,  "Θραύσμα και αναμεσοποίηση: από τον βιομένο χώρο στην πληροφορία", ομιλία στην Ημερίδα: Τα ψηφιακά μέσα στην Αρχιτεκτονική εκπαίδευση, ΤΑΜ, Βόλος, 13/12/2018.  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1873

2016,  "Multimedia databases and the representation of the city", παρουσίαση στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος διασύνδεσης ευρωπαϊκών μουσείων CREAPOLIS, Εθνογραφικό Μουσείο, Ζάγκρεμπ, 14/9/2016

2016,  "Ο χρόνος στην οπτικοακουστική αφήγηση", ομιλία στα πλαίσια της Διημερίδας Επιμόρφωσης Καθηγητών, οργάνωση Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας & Ινστιτούτο Ιστορικών Σπουδών< Εθνικό ϊδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 9-10/4/2016.

2016,  "Οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις της πόλης και αστικά ηχοτοπία", παρουσίαση στα πλαίσια της Ημερίδας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ, Παρουσίαση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη 19/04/16.  

2016,  Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος Θαλής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: «DeMuCiV: Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης", Τιμητική Εκδήλωση για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2016, Μουσείο Μπενάκη, 17/5/16.

2016,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της  Ημερίδας: κι όμως κινείται: 70 Χρόνια Ελληνικού Animation, οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 27/05/2016

2016,  Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι "Εκπαιδευτικές πρακτικές", στην Ημερίδα: κι όμως κινείται: 70 Χρόνια Ελληνικού Animation, οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 27/05/2016  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1247

2016,  Συμμετοχή στο στρογυλλό τραπέζι, στην Ημερίδα  "Παιχνιδιποιήσεις: Εκπαίδευση-Χώρος-Πολιτισμός", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 10/06/2016  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1268

2015,  "Pre-Cinema Narrative Devices: The emergence of the spectator’s society in the industrial era", key note ομιλία στο Διεθνές συνέδριο "Επανασχεδιάζοντας τη διαδραστική τέχνη", XARTS 2015 Summer School and Conferences, οργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ερμούπολη, 10-11 Ιουλίου 2015.

2015,  "Ανάλυση και σύνθεση της κίνησης: Οι βάσεις της οπτικής κουλτούρας της νεωτερικότητας", ομιλία  στην Ημερίδα "κι όμως κινείται - 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ANIMATION", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 04/12/2015.  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1126

2015,  "Το Μουσείο εν Κινήσει: Αισθήσεις και Ιστορίες στην Πόλη", ομιλία, σε συνεργασία με τη Δάφνη Τραγάκη στην Ημερίδα: Ψηφιακά Μέσα και Πολιτιστική Κληρονομιά, Μουσείο της Πόλης του Βόλου, Βόλος, 16/05/2015, οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ.  Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  http://www.arch.uth.gr/el/announcements/1020

2015«Δημιουργία καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων αναπαράστασης του αστικού ιστού», σε συνεργασία με τους Σπύρο Παπαδόπουλο , Βασίλη Μπουρδάκη , Ημερίδα «Δίκτυα μεσογειακών πόλεων: σχέσεις και συγκρίσεις με αφετηρία το μουσείο της πόλης του Βόλου», οργάνωση Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, στα πλαίσια του προγράμματος Θαλής DeMuCiV, Σάββατο 4 Απριλίου 2015

2015,  «Δημιουργία καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων αναπαράστασης του αστικού ιστού», συμμετοχή σε συνεργασία με Β.Μπουρδάκη, Σπ.Παπαδόπουλο στην Ημερίδα: Ημερίδα «Δίκτυα μεσογειακών πόλεων: Σχέσεις και Συγκρίσεις με αφετηρία το μουσείο της πόλης του Βόλου», Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, 04/04/2015, οργάνωση Τμήμα Αρχιτεκτόνων, ΑΠΘ.  http://www.arch.uth.gr/el/announcements/1000

2014,  «Location-aware storyscapes: experiencing alternative urban cartographies», σε συνεργασία με την Δάφνη Τραγάκη, στο Διεθνές συνέδριο Digital Storytelling Conference, Digital Storytelling in Times of Crisis, οργάνωση: Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, Εκπαίδευση και ΜΜΕ και το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Ελληνο-Αμερικανική Ένωση, Αθήνα, 8-10 Μάιου, 2014

2013,  "An Audio-visual Database for Post-war Architecture and the City in Greece", σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, 3rd International Conference on Ambient Media and Systems, οργάνωση: European Alliance for Innovation (EAI), Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013.

2013,  "Urban Narrations: Walkscapes and Life Patterns", σε συνεργασία με την Δάφνη Τραγάκη, Διεθνές Συμπόσιο "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων ως Μηχανισμός Αφήγησης", οργάνωση Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 12 Απριλίου. Το Συμπόσιο αυτό  εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  http://www.arch.uth.gr/el/activities/528

2013,  "Οι εποχές του βλέμματος: Προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από την τέχνη", Ημερίδα Τέχνη και τεχνολογία στη Διαθεματική Εκπαίδευση, οργάνωση Πρωτοβάθμια Εκαπίδευση Λευκάδας, Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά), Λευκάδα, 15 Μαρτίου 2013.  

2013,  "Ταξίδι με το φως: μια εμπειρία διεπιστημονικής συνεργασίας", σε συνεργασία με Αλέξανδρο Αναστασόπουλο και Κωνσταντίνο Ντεκώ, Ημερίδα Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκπαίδευση, στα πλαίσια του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Athens Animfest. Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων, Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά), Αθήνα, 9 Μαρτίου 2013.

2013,  «A Digital Audio-Visual Archive for the Greek Cinematic City, 1950-2010», σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, Διεθνές συνέδριο Cinematic Urban Geographies, οργάνωση: ερευνητικό κέντρο CRASSH, Departments of arts, humanities and socialsciences, 3-4 Οκτωβρίου, Καίμπριτζ, 2013.

2013,  «Audiovisual Databases as Narrative Mechanisms: Pilot Prototype for a Digital Archive of Moving Image Works on Post-War Architecture and the City in Greece», σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, Contemporary Greek Film Cultures Conference 2013, Hellenic Centre, Λονδίνο, 5-6 Ιουλίου2013.

2013,  «Augmented Urban Landscapes: Reconstructing the Moving Image of Athens»,σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, Hybrid City 2013: Subtle rEvolutions, 2nd International Biennial Conference,οργάνωση University Research Institute of Applied Communication, ΕΚΠΑ, 23-25 Μαϊου, 2013.

2013,  «Narrating the cinematic city. Constructing filmic arguments», σε συνεργασία με τον Σταύρο Αλιφραγκή, Inter[Sections] 2013, οργάνωση: Σχολή Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου του Πόρτο, Πόρτο, 11-13 Σεπτεμβρίου 2013.

2013,  «Urban Narrations as Soundscape: Creating Alternative Cartographies of the City», σε συνεργασία με τη Δάφνη Τραγάκη,  Διεθνές συνέδριο Echopolis Sound Days 2013, sounds noise and music for re-thinking sustainable city and econeighborhood, οργάνωση: διεθνής ένωση SDMed, 29 Σεπτέμβριου – 3 Οκτωβρίου, Αθήνα, 2013.

2013,  «Voyage around my screen, Voyage around with my screen, Space perception from physical, through digital, to hybrid», Διεθνές συνέδριο XARTS 2013, International Conference on Extended Arts: From Virtual to Real, οργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ερμούπολη, 20-21 Ιουλίου 2013.

2012,  «Multimedia spatial organization: towards a different type of cultural economy» στο διεθνές συμπόσιο Techoetic Telos: Art,  Myth and Media, Οργάνωση: Roy Ascott, Katerina Karoussos, Planetary Collegium of Plymouth University, http://www.planetary-collegium.net/.  Συμμετοχή σε σεμινάριο διεύθυνσης διδακτορικών διατριβών από τον Mike Fuller, Head of Graduate School, Plymouth University. Παρέμβαση με θέμα, I-Node, Κεφαλονιά, 30 Απριλίου-2 Μαίου 2012.

2012,  «Trails/ narrative and the trails of Narrative», σε συνεργασία με Δάφνη Τραγάκη, και «An audio-visual database fo rpost-war architecture and the city in Greece», σε συνεργασία με Σταύρο Αλιφραγκή, στο διεθνές συνέδριο Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Βόλος 25-27 Μαΐου 2012. http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/en/

2012,  «Καλλιτεχνική έκφραση και το βλέμμα της εποχής: πολιτιστικοί και ιδεολογικοί προσδιορισμοί», ημερίδα "Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη - Δημιουργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες", με θέμα . http://www.arch.uth.gr/el/activities/237

2012,  «Τα αστικά ηχοτοπία ως ηχητική ταυτότητατου τόπου: κοινωνικά, ιστορικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά» και «Σχεδιάζοντας το μουσείο της πόλης του Βόλου: Ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών εφαρμογών», σε συνεργασία με Β.Μπουρδάκη, Ι.Πεντάζου,  Πρώτο Πανελλήνιο Συνεδρίο Marketing and Branding Τόπου, Στρατηγικής Προβολής κα ταυτότητας Τόπου & Εκδηλώσεις Αστικού Πολιτισμού, οργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30 Μαρτίου - 1η Απριλίου 2012.  http://www.ideatopos.org/

2011,  Aξιολογητής (paper reviewer) στο Διεθνές Συνέδριο European Conference of game Based Learning (ECGBL).

2011,  «Ear  to  the city, The Urban Soundscape Pilot Data  Base of Palia, Volos» στο Διεθνές Συνέδριο για την Ακουστική Οικολογία «Crossing listening paths» (2011 World  Forum  for  Acoustic  Ecology). Διοργάνωση WFAE  και Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα, Οκτώβριος2011.  http://www.akouse.gr/wfae2011/index.html

2011,  «Space organization taxonomy and diegetic qualities: from the board games to the video games» στο 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Toys and Learning in Different Cultures», οργάνωση: International Toy Research Association (ITRA), Bursa, Τουρκία, Ιούλιος2011.   http://www.toyscongress2011.org/default.asp?sayfa=kabul

2011,  «Αστικό Ηχοτοπίο και ο περιπατητής του 21ου αιώνα» (City Soundscape and the21st century flaneur) στο Συμπόσιο "Υβριδική Πόλη". Οργάνωση: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της δράσης “Global Gateway” του προγράμματος “Civil Society Dialogue- Istanbul 2010 European Capital of Culture” το οποίο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα 4-5 Μαρτίου 2011.

2011,  Παρουσίαση του διαδραστικού πολυμεσικού τίτλου «Ηράκλειο, μια πόλη μια ιστορία» στο δημιουργικό εργαστήριο «SeriousGamesDevelopmentInsights, Implementation», Οργάνωση: Εργαστήριο Πολυμέσων, ΕΜΠ, 27 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2011. 

2011,  Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο για την Ηλεκτρονική Τέχνη ISEA, οργάνωση Inter-Society  for  the  Electronic  Arts, συμμετοχή στο εργαστήριο Supporting  a  network  of  excellence  in  interactive art  εκπροσωπώντας το εργαστήριο ΕΠΕΟΤ. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, Σεπτέμβριος 2011. Επίσης, παρέμβαση με θέμα "Spatial  structure  and  representation  in  interactive  multimedia".  http://isea2011.sabanciuniv.edu/workshop/supporting-network-excellence-interactive-art

2011,  Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Η Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο – Ποιητική ή Πολιτική; Χρονικά του δημόσιου χώρου στην Ευρώπη» (L’artdansl’espacepublic–Poétiqueoù politique?Chroniques de l’espace public en Europe: Crises, évolutions, mutations et réinventions d’un début de siècle) Οργάνωση: Cité Internationale Universitaire de Paris: Fondation Biermans-Lapôtre – Collège d’Espagne – Maison Heinrich Heine – Fondation Ηellénique – Fondation Suisse, Παρίσι, 6 Απριλίου 2011.

2010,    Συμμετοχή στην Ημερίδα «Παιχνίδι, αφήγηση, τεχνολογία, αναζητώντας το ψηφιακό ανάλογο της ανθρώπινης παραμυθίας», Διοργάνωση: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας, Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρέμβαση με θέμα «Οι χωρικές ποιότητες της αφήγησης στο παιχνίδι. Από τα επιτραπέζια στα ψηφιακά παιχνίδια». Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010.

2010,  «Η Οπτικοακουστική γλώσσα στις αρχές του 21ου αιώνα: Συγκλίσεις και υβριδισμοί» στο 1ο Διεθνές Συνέδριο «Η Σημασία της Οπτικοακουστικής Παιδείας», οργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και Σύνδεσμος Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα 19-20 Νοεμβρίου.

2009,  Διεύθυνση του Atelier5 και παρέμβαση,  με θέμα«Αρχιτεκτονικός Κινηματογράφος: Η διάχυση του χώρου της προβολής στον αστικό ιστό», σε συνεργασία με την Όλγα Βενετσιάνου, στο Διεθνές Συνέδριο «Πόλη και Κινηματογράφος: Χώροι προβολής, αστικοί χώροι», οργάνωση Πανεπιστήμιο Νέα Σορβόννη Παρίσι 3, Πάντειο Πανεπιστήμιο και Fondation Maison des Sciencesde l’Homme (FMSH), Μουσείο Μπενάκη, 12-14 Νοεμβρίου 2009.

2009,  Συμμετοχή στο 40ο Συνέδριο της IASA (Διεθνής Ένωση Ηχητικών και Οπτικοακουστικών Αρχείων) εκπροσωπόντας το εργαστήριο ΠΕΟΤ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΠΘ. Οργάνωση IASA και Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ), Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής, 21-25 Σεπτεμβρίου 2009.

2009,  Συμμετοχή, ως εκπρόσωπος του ΕΠΕΟΤ, στη Διεθνή Συνάντηση f2f(filetofactory) του ευρωπαϊκού προγράμματος « The Design + Fabrication of Innovative Forms in a Continuum», Συντονισμός Αρχιτεκτονική Σχολή ΑΠΘ, Χανιά, 4-5 Σεπτεμβρίου 2009.

2008,  «Το παιγνίδι ως κύκλος παραγωγής ιδεών στον σχεδιασμό», σε συνεργασία με Β.Τροβά, Ι.Λυκουριώτη, στην Ημερίδα «Παιδί και Παιχνίδι, Όψεις και Υλικότητα», του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Π, Μάιος 2008.

2008,  Παρεμβάσεις με θέμα: «Early Animation Toys» και «Inventing Constrains. Game design and the making of architectural objects», σε συνεργασία με Β.Τροβά, Ι.Λυκουριώτη, στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Toys and Culture», οργάνωση International Toy Research Association (ITRA), Ναύπλιο, Ιούλιος 2008. 

2008,  Παρέμβαση με θέμα «Ο Σχεδιασμός ως Αναπαράσταση: Η χρήση της μεταφοράς και της πολυτροπικότητας στην Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση» και οργάνωση,σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, της Ομάδας Εργασίας«Ίχνη-Πόλεως, Ίχνη-Ανθρώπων, Αισθημάτων, Ήχων» στο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο «Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση, τη Μάθηση και τη Γνώση», οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Ρέθυμνο, 10-12 Οκτωβρίου 2008. 

2007,  «Communication space, From canvas to screen» στο Διεθνές Συνέδριο EUTIC 2007, «Προκλήσεις και Χρήσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,  Διάχυση των Μέσων και της Πληροφορίας: προς μια ανοικτή κοινωνία», οργάνωση: Ευρωπαϊκή Διεπιστημονική Ομάδα για τις Προκλήσεις και τις Χρήσεις των ΤΠΕ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα, Νοέμβριος 2007. 

2007,  «Θεατρικότητα και επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή» στο 12ο  Εργαστήριο Τοπικών «Θεατρικότητα και Θεωρία», Κύθηρα, Σεπτέμβριος 2007.

2007,  Συμμετοχή στη Θεματική Ενότητα «Υποδομές – Εργαστήρια – Νέες Τεχνολογίες» του 3ου Κινηματογραφικού Συνεδρίου «Theme: Cinema», οργάνωση Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, Αθήνα, Μάιος 2007.

2007,  Συμμετοχή στο θερινό σχολείο Animart 07, επιμόρφωσης και κατάρτισης γύρω από την κινούμενη εικόνα, οργάνωση Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων, Μονοδένδρι Ιωαννίνων, Ιούλιος 2007. Παρέμβαση με θέμα «Οπτικές μηχανές και σύνθεση της κίνησης».

2006,  «Screen Space: Navigation and Interactivity», 24ο Διεθνές Συνέδριο eCAADe  (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe), «Communicating Space(s)», Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, eCAADe, Βόλος, 6-8 Σεπτεμβρίου 2006.  http://www.arch.uth.gr/ecaade06/

2006,  Διημερίδα του 6ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας Möbius, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Νοέμβριος 2006. Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι «Πολιτισμός».

2006,  Εκδήλωση «Αρχιτεκτονική και κινηματογράφος, κτήρια φτιαγμένα από σελλυλόιντ», οργάνωση Γυμνός Οφθαλμός και Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν.Αχαϊας, στα πλαίσια της 5ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αρχιτεκτονικού Έργου, Πάτρα, Νοέμβριος 2006. Παρουσίαση και σχολιασμός ταινιών ντοκυμαντέρ με θέμα την αρχιτεκτονική και την πόλη.

2006,  Οργάνωση και συντονισμός Θεματικής Ενότητας (Chair Session) με αντικείμενο «Διαδραστικές εγκαταστάσεις και η αντίληψη του χώρου» στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Ευφυών Περιβαλλόντων (IntelligentEnvironments) του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution of Engineering and Technology - ΙΕΤ), οργάνωση: Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ, Αθήνα Ιούλιος 2006.    http://conferences.theiet.org/ie06/space.htm

2006,  Συμμετοχή στην ημερίδα «Η ιστορικότητα της εικόνας», στο πλαίσιο της έκθεσης Βίντεο-Τέχνης «Η ιστορικότητα της εικόνας και ο χρόνος». Παρέμβαση με θέμα «Ηλεκτρονική εικόνα: ροϊκότητα και χώρος», Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης-Λουτρό των Αέρηδων, Αθήνα 1η Απριλίου 2006.

2006,  Συμμετοχή στην ημερίδα«VersL.C.–Contre» σταπλαίσια της έκθεσης Δυό Ταξίδια στον LeCorbusier. Παρέμβαση με θέμα «À traversLeCorbusier, ο αρχιτεκτονικός περίπατος», Κτήριο Σπίρερ, Βόλος 6 Απριλίου 2006.

2006,  Συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την Παραγωγή Ιστορικών Ντοκυμαντέρ, που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ντοκυμαντέρ (EDN), η ΕΡΤ και το Κανάλι της Βουλής, Αθήνα Μάιος 2006. Παρουσίαση projectμε τίτλο «Marbles’ return».

2005,  Από το 2005 μέχρι σήμερα: μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ)  και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ)  του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με την συμμετοχή των τμημάτων: Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Πειραιά. 

2005,  Παρέμβαση με θέμα: «Αφήγηση και πλοήγηση στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο»στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου «Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 21-22 Οκτωβρίου 2005.

2005,  Συμμετοχή στη συζήτηση για τον Ναμ Τζουν Πάικ, Πρόγραμμα Βιντεοαναγνώσεων, στο πλαίσιο των Παράλληλων Εκδηλώσεων της έκθεσης Βιντεογραφίες - Οι πρώτες δεκαετίες, ΕΜΣΤ. Παρέμβαση με θέμα: «Ναμ Τζουν Πάικ: Ηλεκτρονική τηλεόραση», ΑΣΚΤ 3/11/05.

2005,  Συμμετοχή στην ημερίδα «Αγωγή των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην κατανόηση και εκτίμηση του Αρχιτεκτονικού έργου και του δομημένου περιβάλλοντος», οργάνωση: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 8 Απριλίου 2005. Παρέμβαση με θέμα: «Διαβάζοντας την πόλη».

2005,  Συμμετοχή στην ημερίδα «Πόλεις του μέλλοντος – Νέες τεχνολογίες - Νέες ουτοπίες», διοργάνωση Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Δήμος Πατρέων, Πάτρα 14 Μαϊου 2005. Παρέμβαση με θέμα «Ψηφιακές πόλεις στην τέχνη: δυνητικό περιβάλλον και διαδραστικότητα».

2005,  Συμμετοχή στο Τριήμερο διαλόγου για τις νέες τεχνολογίες «Έργα και e-μέρες», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 13-15 Μαϊου 2005. Παρέμβαση με θέμα «Εικόνα και αφήγηση».

2004,  Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ, ως εκπρόσωπος του ΤΑΜ (2004-2008).

2004,  Ομιλία με θέμα «Χρήση μεταφορών και αφηγηματικών σχημάτων στον κινηματογράφο του Πήτερ Γκρηναγουέη» και συμμετοχή στο εργαστήριο σχεδιασμού με αφετηρία τα αφηγηματικά σχήματα στην ταινία «Συνεχόμενοι πνιγμοί» του Πήτερ Γκρηναγουέη στα πλαίσια της τριήμερης συνάντησης εργασίας - εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με θέμα: «Παιγνίδια Αρχιτεκτονικής. Οι χωρικές κατασκευές του νοήματος και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28-30 Μαϊου 2004.

2002,  Συμμετοχή στην ημερίδα «Η πόλη στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο», που διοργάνωσαν στις 2-2-2002 το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Παρέμβαση με θέμα «Η πόλη στον κινηματογράφο του μεσοπολέμου και ο κινηματογράφος της πόλης».

2002,  Συμμετοχή στο 11ο  Εργαστήριο Τοπικών, Αίγινα, Οκτώβριος 2002, που είχε ως αντικείμενο «Φως – Εικόνα - Πραγματικότητα». Παρέμβαση με θέμα «Η εικόνα-διαδικασία και η πραγματικότητα».

2002,  Τον Οκτώβριο του 2002 συμμετείχε στο 10ο Εργαστήριο Μεστών  Χίου, που είχε ως αντικείμενο «Γνώση χρήσης. Η γνώση των Νέων Τεχνολογιών: συγκρότηση, χρήση, διαχείριση και εκμάθηση». Παρέμβαση με θέμα «Χειρονομία και πρόγραμμα, αλλαγές στην διαδικασία μορφογένεσης των εικόνων».

2000,  Συμμετοχή στη Διεθνή Συνάντηση Ηλεκτρονικής Τέχνης, ISEA 2000, Παρίσι. Παρουσίαση του διαδραστικού τίτλου «Μελίνα Μερκούρη».  http://www.isea2000.com/an/pop_symp_village.htm

1994,  Το 1994 έλαβε μέρος στο 1ο Σεμινάριο Πληροφορικής στην Aρχιτεκτονική, οργάνωση Σύλλογος Aρχιτεκτόνων Kύπρου, Λευκωσία, Σεπτέμβριος 1994

1993,  Το 1993 οργάνωσε εκδήλωση για την Hλεκτρονική Tέχνη και την Eκπαίδευση, Γαλλικό Iνστιτούτο Aθηνών και Σχολή Focus. Διηύθηνε συζήτηση με θέμα «Τέχνη και Τεχνολογία» με συμμετέχοντες τους: Don Foresta, Άννα Καφέτση, Θόδωρο (Παπαδημητρίου), Θανάση Ρεντζή και Τάκη Ζερδεβά.

1992,  Το 1992 επιμελήθηκε και παρουσίασεπρόγραμμα ταινιών ελληνικής Bίντεο-Tέχνης στα πλαίσια της εκδήλωσης «Television y vίdeo de creaciόn en la Comunidad Europea» (Tηλεόραση και Δημιουργικό Bίντεο στην Eυρωπαϊκή Eνωση), στη Mαδρίτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης. Συμμετοχή σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Καλλιτεχνικά κινήματα πρωτοπορίας και βίντεο", με τους Wolf Vostel, Antonio Muntadas, Anne-Marie Duguet, Wolf Herzongerath, Fernado Huici.

1990,  Εισήγηση-παρουσίαση, σε συνεργασία με τον Δ.Παπαλεξόπουλο, στη 2η Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευρωμετρική», Παρίσι, Cité  des Sciences et de la Technique, La Villette, 1990. Η 2η συνδιάσκεψη είχε ως στόχο την προετοιμασία των εκθέσεων για την ευρωπαϊκή εναρμόνιση κανονισμών και προτύπων.

1990,  Το 1990 συμμετείχε στην διημερίδα «Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και εφαρμογές», Infosystem 89, εισήγηση με θέμα «H συμβολή των καλλιτεχνών στην ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας», Θεσσαλονίκη.

1990,  Το 1990 συμμετείχε στο 2o Hellenic University Consortium της Apple και έκανε εισήγηση με θέμα «Εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιβάλλον Hypercard στον Τομέα των  Κτιριακών Κατασκευών και της Ιστορίας της Τεχνολογίας», μαζί με τους Ε.Καλαφάτη και Δ.Παπαλεξόπουλο.

1989,  Το 1989 συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με την συμμετοχή των Α.Καφέτση, Μ.Σαντοριναίου, Μ.Στραπατσάκη, στα πλαίσια του συμποσίου "Τέχνη δίχως σύνορα", αφιερωμένου στην τέχνη και την τεχνολογία, οργάνωση Tμήμα Τέχνης και Tεχνολογίας, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Iλεάνα Tούντα.

Ακαδημαϊκές διαλέξεις

2018,  "Αστικά Ηχοτοπία", ομιλία στα πλάισια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, Πολυτεχνική Σχολή πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 24/10/2018  

2015,   "Από τα επιτραπέζια στα ηλεκτρονικά παιχνίδια: Αναπαράσταση – νόημα – λειτουργία", παρουσίαση στο πλαίσιο του μαθήματος «Το παιδί και το παιχνίδι, άλλοτε και τώρα» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» και της Κατεύθυνσης «Πολιτισμικές σπουδές και περιβάλλοντα αγωγής». Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 5/12/15.

Εκθέσεις

2017, Προβολή αποσπασμάτων του ντοκυμαντέρ "Δημήτρης Μπίρης" στα πλαίσια της έκθεσης "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1:1 Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πείραμα", οργάνωση Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Μουσείο Μπενάκη, 19/10/2017.

2016, Προβολή των ταινιών βίντεο-τέχνης "Ce qui se passe quand il ne se passe rien", "Montée La Lumière", "Espace Inutile" στα πλαίσια της εκδήλωσης  «GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη» διοργανώνεται, από τις 25 Ιανουαρίου ως τις 12 Μαρτίου του 2017, από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

2011, «Δημήτρης Ησαίας – Τάσης Παπαϊωάννου, 30 χρόνια αρχιτεκτονικής δημιουργίας», Μουσείο Μπενάκη οδού Πειραιώς, 4 Φεβρουαρίου-6 Μαρτίου 2011. Παρουσίαση των κτηρίων Μικτών Χρήσεων στο Περιστέρι και της συμμετοχής στο διαγωνισμό για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης.

2011, Έκθεση «Τάσος Μπίρης – Δημήτρης Μπίρης: Αρχιτεκτονική. Το αμφίδρομο πέρασμα ανάμεσα στην εφαρμογή και τη διδασκαλία». Συνδιοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη – Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Κ.Α.Μ. Κτίριο της Πρυτανείας του Ε.Μ.Π., 28 Μαρτίου - 8 Μαΐου 2011. Παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Δημήτρης Μπίρης».

2009, 2ο Φεστιβάλ  Ντοκυμαντέρ  Λευκωσίας, «Όψεις του Κόσμου», 24-29 Μαρτίου 2009, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Tάκης Ζενέτος: Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη».

2006, 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα», Μάρτιος 2006, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Tάκης Ζενέτος:Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη». Βραβείο κοινού-ΕΤ3.

2006, Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του διεθνούς διαγωνισμού ταινιών βίντεο της 2ης διεθνούς καλλιτεχνικής συνάντησης σύγχρονης τέχνης Belle arte Lamia2006,  Λαμία, Απρίλιος 2006.

2006, 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Ecofilm Festival, Ρόδος, Ιούνιος 2006, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Tάκης Ζενέτος: Το Στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη».

2005, Ελληνικό τμήμα του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πολυμέσων MöbiusdesMultimédias, Αθήνα Μάρτιος 2005. Παρουσίαση του CD-ROM «Ηράκλειο, μια πόλη, μια ιστορία». Βραβείο στην κατηγορία Πολιτισμός.

2005, 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Πολυμέσων MöbiusdesMultimédias, Reunion, Γαλλία, 2005. Παρουσίαση του CD-ROM «Ηράκλειο, μια πόλη, μια ιστορία».

2002, 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης «Εικόνες του 21ου Αιώνα», Μάρτιος 2002, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Νίκος Κεσσανλής, Η ουρά».

2002, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Καλαμάτας, Ιούλιος 2002, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Νίκος Κεσσανλής, Η ουρά».

2001, Ευρωπαϊκός διαγωνισμός πολυμέσων EuroPrix Multimedia Art 2000. Παρουσίαση του διαδραστικού τίτλου «Μελίνα Μερκούρη». Επιλέχθηκε μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών τίτλων στην κατηγορία «Μεταφορά του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον ψηφιακό κόσμο» (2ο στην κατηγορία μεταξύ 102 συμμετοχών, με ιδιαίτερη μνεία στην ευχρηστία) , Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, Φεβρουάριος 2001.

2001, Ελληνικό τμήμα του 9ου  Διεθνούς διαγωνισμού πολυμέσων Möbius des Multimédias, Αθήνα 2001. Παρουσίαση του CD-ROM«Μελίνα Μερκούρη». Βραβείο στην κατηγορία Πολιτισμός καθώς και το Μεγάλο Βραβείο (GrandPrix).

2001, 9ος Διεθνής διαγωνισμός πολυμέσων MöbiusdesMultimédias, Πεκίνο, Νοέμβριος 2001. Παρουσίαση του CD-ROM«Μελίνα Μερκούρη». Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

2000, Το 2000 έλαβε μέρος στο «3ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Νέων Μέσων για την Τέχνη e- φως / e-phos». Συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνισμού ταινιών βίντεο.

2000, Διεθνές Συμπόσιο Ηλεκτρονικών Τεχνών ISEA, Παρίσι, Forum des Images, 7-10 Δεκεμβρίου 2000. Παρουσίαση του CD-ROM «Μελίνα Μερκούρη».

1999, Το 1999 συμμετείχε στην εκδήλωση «Προβλήτα-Πρόσκληση» στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την εγκατάσταση «Μέσα από τη Συλλογή Κωστάκη, αμφίδρομες ψηφιακές κατασκευές», σε συνεργασία με τους Δ.Παπαλεξόπουλο, Π.Κυριακουλάκο.

1999, Το 1999 έλαβε μέρος στο «2ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Νέων Μέσων για την Τέχνη e- φως / e-phos». Συμμετείχε στο forum «Τέχνη στο Διαδίκτυο».

1998, Φεστιβάλ  Λιέγης, Βέλγιο, Οκτώβριος 1998, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», H διαδρομή μιας συλλογής».

1998, Διεθνής Μπιενάλε Ταινιών για την Τέχνη, Πολιτιστικό Κέντρο Πομπιντού, Παρίσι, Γαλλία, Δεκέμβριος 1998, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», H διαδρομή μιας συλλογής».

1997, 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφος και Πραγματικότητα, Οργάνωση Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φεβρουάριος 1997, παρουσίαση παρουσίαση δύο επεισοδίων της σειράς «Είδωλα της πόλης».

1997, 10ο  Φεστιβάλ  Κινηματογράφος και Πραγματικότητα, Οργάνωση Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Φεβρουάριος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες, H διαδρομή μιας συλλογής».

1997, 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Μασσαλίας «VuesurlesDocs», Ιούνιος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», H διαδρομή μιας συλλογής».

1997, Έκθεση «Σύγχρονα βιομηχανικά κτήρια», οργάνωση Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Πολιτιστικό Πάρκο ΔΕΦΑ, Σεπτέμβριος 1997. Παρουσίαση του Εργοστασίου στη Ραφήνα.

1997, 42ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ στο Κορκ της Ιρλανδίας, Οκτώβριος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», H διαδρομή μιας συλλογής».

1997, 8η Διεθνής Συνάντησης Ταινιών Ντοκυμαντέρ Amascultura, Πορτογαλία, Νοέμβριος 1997, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες, H διαδρομή μιας συλλογής».

1996, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 1996, παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Oταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες», H διαδρομή μιας συλλογής». Βραβείο καλύτερου ντοκυμαντέρ και ήχου.

1995 - 1996,  Έκθεση για το Θέατρο για παιδιά στο Πνευματικό Kέντρο Mελίνα Mερκούρη του Δήμου Aθηναίων,  Δεκέμβριος 1995 - Iανουάριος 1996. Παρουσίαση του ντοκυμαντέρ «Θέατρο για Παιδιά, Eνα ταξίδι από το Aστο Ω».

1994, Euro-Aim Donostia Screenings, Ισπανία, Ιούνιος 1994, παρουσίαση παρουσίαση δύο επεισοδίων της σειράς «Είδωλα της πόλης».

1994, Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών Αρχιτεκτονικής FIFAL, Βουκουρέστι, Οκτώβριος 1994, παρουσίαση του επεισοδίου «Κάτω από την πόλη» της σειράς ντοκυμαντέρ Είδωλα της πόλης. Βραβείο.

1994, Έκθεσης «Ευρωμετρική 93, Η Διάδοση του Τεχνικού Πολιτισμού στην Ελλάδα», Παρουσίαση της διαδραστικής εφαρμογής «Κουίζ», Αθήνα, 1994.

1993, Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών Αρχιτεκτονικής του Γκρατς, Δεκέμβριος 1993, παρουσίαση του επεισοδίου «Κάτω από την πόλη» της σειράς Είδωλα της πόλης.

1993, The 1993  Chicago International Architecture and Design Film Festival", Σικάγο, Αύγουστος 1993, παρουσίαση τεσσάρων επεισοδίων της σειράς ντοκυμαντέρ «Είδωλα της πόλης».

1992, Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βίντεο-τέχνης, Κούλες, Ηράκλειο Κρήτης, Αύγουστος 1992. Παρουσίαση της ταινίας "Espace Inutile".

1990,  Το 1990 οργάνωσε και παρουσίασε την ελληνική Bίντεο-Tέχνη στο Διεθνές Φεστιβάλ Bίντεο-τέχνης του Estavar, Γαλλία.

1990, Συμμετοχή στην έκθεση «Έλληνες καλλιτέχνες και πληροφορική», Χώρος Τέχνης Εύμαρος, Νοέμβριος 1990 και στο Συνέδριο «Τέχνη και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», Χώρος Τέχνης Εύμαρος, 12-13 Νοεμβρίου 1990.

1987,  Φεστιβάλ ταινιών για τον Λε Κορμπυζιέ, στα πλαίσια της έκθεσης «L'aventure Le Corbusier», Κέντρο GeorgesPompidou, Παρίσι, Νοέμβριος 1987, παρουσίαση της ταινίας πειραματικού βίντεο «Montée, la lumière» για την βίλλα Savoye του Λε Κορμπυζιέ.

1987,  Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Βίντεο-τέχνης, στα πλαίσια του 28ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1987.

1987,  Διεθνές Φεστιβάλ Πειραματικού Βίντεο AVE87, Arnhem, Ολλανδία, Νοέμβριος 1987, παρουσίαση της ταινίας πειραματικού βίντεο «Espace Inutile».

1986, Συμμετοχή στην έκθεση βίντεο-τέχνης IDEO, οργάνωση Nam June Paik, Don Forresta, Γκαλερί Daadgalerie, Βερολίνο 6/6/1986

1985,  Έκθεση «Μεταπολεμική Αθήνα 1944-1985», οργάνωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθήνα 1985. Παρουσίαση του Κτηρίου μικτών χρήσεων στο Περιστέρι.

Δημόσιες ομιλίες

2012,  Παρουσίαση και ανάλυση,σε συνεργασία με τον Σ.Αλιφραγκή, της ταινίας του Τζίγκα Βερτώφ «Ο άνθρωπος με την κινηματογραφική μηχανή». Σεμινάριο Πολιτική της Αναπαράστασης στα πλαίσια του ΜΠΣ "Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία", οργάνωση: Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ.  Αθήνα, Ίδρυμα Κακογιάννη, 3 Μαρτίου 2012.

2012,  Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: Βιομηχανική πόλη: κοινωνικός ρεαλισμός, μυστήριο και τα όρια τηςαναπαράστασης, στα πλαίσια του αφιερώματος "Ο Ντίκενς στον κινηματογράφο", οργάνωση: Βρετανικό Συμβούλιο στην Ελλάδα, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 2 Απριλίου 2012, Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

2011,  Παρουσίαση της ταινίας της Βουβούλας Σκούρα «EtelAdnan, Εξόριστες Λέξεις», Διοργάνωση ΙΑΚΑ –ΔΗΚΙ, Βόλος κιν/φος Αχίλλειο, 23 Μαρτίου 2011

2005,  Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι παρουσίασης του βιβλίου του Friedrich Kittler «Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή» μαζί με τον επιμελητή του βιβλίου Διονύση Καββαθά και τον συγγραφέα, Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα 2005.

2001,  Συμμετοχή στη παρουσίαση του βιβλίου της Χρυσάνθης Σωτηροπούλου «Κινούμενα Τοπία» μαζί με τον Λευτέρη Ξανθόπουλο και τη συγγραφέα, Λάρισσα, 2001.

Συμμετοχή σε επιτροπές

2019,  Συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων ντοκυμαντέρ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

2019,  Συμμετοχή στην επιτροπή οργάνωσης των Αρχαιολογικών Διαλόγων, Βόλος 31/5-2/6

2018,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας "Τα ψηφιακά μέσα στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση", 13 Δεκεμβρίου 2018, οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος

2018,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας: "Κι όμως κινείται 2018", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 17/05/2018  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1723

2016,  Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του διεθνούς συνεδρίου  "Ατμόσφαιρες Αύριο" - International Congress "Ambiances Tomorrow" - Congrès International "Ambiances Demain", οργάνωση ΤΑΜ, Βόλος 21-24/09/2016  http://www.arch.uth.gr/el/announcements/1060

2016,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας "Παιχνιδιποιήσεις: Εκπαίδευση-Χώρος-Πολιτισμός", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 10/06/2016

2015,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας: "ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 29/05/2015  http://www.arch.uth.gr/el/activities/1034

2015,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας: "Ψηφιακά Μέσα και Πολιτιστική Κληρονομιά", Μουσείο της Πόλης του Βόλου, Βόλος, 16/05/2015, οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ.  Η Ημερίδα αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

2015,  Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της  Ημερίδας "κι όμως κινείται - 1ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ANIMATION", οργάνωση ΕΠΕΟΤ, ΤΑΜ, Βόλος, 04/12/2015

2015,  Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του διεθνούς Συμποσίου "Museums in Motion", Βόλος, 3-4 Ιουλίου 2015. Το συνέδριο αυτό  εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  http://www.arch.uth.gr/el/announcements/1049

2013,  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και αξιολογητής του Διεθνούς Συνεδρίου "Hybrid City Conference 2013: Subtle rEvolutions", οργάνωση: Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Αθήνα, 23-25 Μαϊου, 2013.

2013,  Μέλος επιστημονικής επιτροπής Διεθνούς συνεδρίου XARTS 2013, International Conference on Extended Arts: From Virtual to Real, οργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ερμούπολη, 20-21 Ιουλίου 2013.

2013,  Μέλος Επιτροπής Προγράμματος και αξιολογητής 9th International Conference on Intelligent Environments - IE'13, οργάνωση: Institute of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ), ΕΜΠ, ΠΘ, ΕΑΠ, Αθήνα, 18-19 Ιουλίου 2013.

2013,  Μέλος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Διεθνούς Συμποσίου "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων ως Μηχανισμός Αφήγησης", οργάνωση: Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 12-13 Απριλίου 2013. Το Συμπόσιο αυτό  εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».  http://www.arch.uth.gr/el/activities/528

2013,  Συμμετοχή στη διοργάνωση της Ημερίδας "Οπτικοακουστικά Μέσα και Εκπαίδευση", στα πλαίσια του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Athens Animfest, οργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων, Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά), Αθήνα, 9 Μαρτίου 2013.

2013,  Συντονιστής Οργανωτικής Επιτροπής του Εργαστηρίου "Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων ως Μηχανισμός Αφήγησης". Οργάνωση Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, 14-17 Απριλίου.

2012,  Επιβλέπων του εργαστηρίου ‘’Cultural Analytics: Visualizing large image collections”, στα πλαίσια του Σεμιναρίου Telemadic: Reframed cultural patterns, Οργάνωση: Ι-Node of the Planetary Collegium - Plymouth University, ΑΣΚΤ, Δελφοί, 22 Οκτωβρίου - 5 Νοεμβρίου 2012.    

2012,  Συμμετοχή στη διοργάνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου προφορικής ιστορίας με διδάσκοντες τους Rob Perks, National Life Stories, British Library, Λονδίνο, Toby Butler, panepist;hmio East London, UK, και Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν.  Οργάνωση: Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ι.Α.ΚΑ (ΠΘ), το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών (ΠΘ) και Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βόλος, 28 Μαϊου 2012.

2012,  Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή και ως αξιολογητής (paper reviewer) τουευρωπαϊκού επιστημονικού συνεδρίου European Conference on Games Based Learning (http://academic-conferences.org/ecgbl/ecgbl2012/ecgbl12-committee.htm) - ECGBL2012, Cork,  Ireland, Οκτώβριος 2012

2012,  Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή και ως αξιολογητής (paperreviewer)τουπρώτου πανελλήνιου συνεδρίου Marketing and Branding Τόπου, Στρατηγικής Προβολής κα ταυτότητας Τόπου & Εκδηλώσεις Αστικού Πολιτισμού, οργάνωση: Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 30 Μαρτίου - 1η Απριλίου 2012.   http://www.ideatopos.org/

2012,  Συμμετοχή στην οργάνωση έκθεσης, ημερίδας και παράλληλων δραστηριοτήτων με θέμα «Ταξιδεύοντας στον Χρόνο μέσα από την Τέχνη», οργανωτές: «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου και τα Εργαστήρια  Μουσειακής Έρευνας και Εκπαίδευσης  του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και  Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης  του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, 11 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2012.

2012,  Συμμετοχή στην οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου Γεφυρώνοντας τις γενιές: Διεπιστημονικότητα και αφηγήσεις ζωής στον 21ο αιώνα. Προφορική Ιστορία και άλλες Βιο-ιστορίες. Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, (Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Βόλος 25-27 Μαΐου 2012. http://extras.ha.uth.gr/oralhistory/en/

2011,  Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή και ως αξιολογητής (paper reviewer)τουευρωπαϊκού επιστημονικού συνεδρίου 6th European Conference on Games Based Learning- ECGBL2011. Οργάνωση Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), 20-21 Οκτωβρίου 2011.

2010,  Συμμετοχή στην οργάνωση του Εργαστηρίου Ποίησης/ Καταγραφής «InSituΠοίηση» στο Μοναστήρι της Πάου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 6 έως 12 Σεπτεμβρίου.

2009,  Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή του ΜΠΣ "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός - Συμβιώσεις" του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΠΘ.

2009,  Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Τανιών AnimationMικρού Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενου Σκίτσου «4ο AthensANIMFEST», Διοργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων, Αθήνα Απρίλιος 2009.

2007,  Aξιολογητής (paper reviewer) στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ευφυών Περιβαλλόντων (Intelligent Environments) του Ινστιτούτου Μηχανικής και Τεχνολογίας (Institution  of  Engineering and  Technology - ΙΕΤ), Ulm, Γερμανία, Σεπτέμβριος 2007.

2006,  Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του διεθνούς διαγωνισμού ταινιών βίντεο της 2ης διεθνούς καλλιτεχνικής συνάντησης σύγχρονης τέχνης Belle arte Lamia2006,  Λαμία, Απρίλιος 2006.

2006,  Συμμετοχή στην οργάνωση του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe), «Communicating Space(s)», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 6-8 Σεπτεμβρίου 2006.

2005,  Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών  ακαδ. έτους 2005-6, 2007-8, 2008-9, 2009-10 του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο μάθημα «Εικαστικές Τέχνες και Κινηματογράφος», στο Γνωστικό Πεδίο «Εικαστικές Τέχνες-Νέα Μέσα» - Υποτροφίες εσωτερικού και εξωτερικού.

2005,  Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου «Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης», Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 21-22 Οκτωβρίου 2005. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή και παρέμβαση με θέμα: «Αφήγηση και πλοήγηση στον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο».

2004,  2004-5, εκπρόσωπος του ΤΑΜ στην Επιτροπή Οργάνωσης του Διατμηματικoού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση». Οργάνωση: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών με την συμμετοχή των τμημάτων: Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τη σύμπραξη του Τμήματος Ηλεκτρονικής, ΤΕΙ Πειραιά. 

2004,  Οργάνωση τριήμερης συνάντησης εργασίας - εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με θέμα: «Παιγνίδια Αρχιτεκτονικής. Οι χωρικές κατασκευές του νοήματος και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» (σε συνεργασία με Β.Τροβά, Τ.Τραγανού, Ι.Λυκουριώτη, Ε.Γαβρήλου), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 28-30 Μαϊου 2004. Ομιλία με θέμα «Χρήση μεταφορών και αφηγηματικών σχημάτων στον κινηματογράφο του Πήτερ Γκρηναγουέη». Συμμετοχή στο εργαστήριο σχεδιασμού με αφετηρία τα αφηγηματικά σχήματα στην ταινία «Συνεχόμενοι πνιγμοί» του Πήτερ Γκρηναγουέη.

1995,  Το 1995 συμμετείχε σε ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Eυρώπης με αντικείμενο τις Nέες Tεχνολογίες και τον Πολιτισμό στην Eυρώπη, Στρασβούργο 1995. Υπέβαλε κείμενο για τις συνθήκες ανάπτυξης των Νέων Τεχνολογιών στον ελληνικό χώρο.

1991,  To1991, οργάνωσε, μαζί με τον Ν.Γιαννόπουλο, Διεθνή Ημερίδα για την «Παραγωγή και διανομή της Ευρωπαϊκής Βίντεο Τέχνης», στα πλαίσια του 32ου Διεθνούς Φεστιβά Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

1990,  Το 1990 ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής (μαζί με τους Ν.Γιαννόπουλο και Ν.Πατηνιώτη) της Eυρωπαικής Συνάντησης για την Tέχνη και τις Nέες Tεχνολογίες (EΣTET), Aθήνα, 23-28 Iουνίου, υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων στην ευρωπαϊκή βίντεο-τέχνη με την συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών φορέων παραγωγής και διανομής. Πραγματοποιήθηκαν: A)  Συμπόσιο με θέμα «Ηλεκτρονικές Τέχνες και Επικοινωνία». Αναφορά στην ευρωπαϊκή εμπειρία για την πληροφορική και τις νέες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τη διακίνηση πληροφοριών, εικόνων και δεδομένων, τα νέα μέσα αποθήκευσης εικόνων.  B) Παρουσίαση ενός πανοράματος βίντεο-εγκαταστάσεων ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και προβολές ταινιών βίντεο-τέχνης σε 5 Γκαλερί: Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Τιτάνιουμ, Α-Δ, Μέδουσα και Εύμαρος.  http://www.dailymotion.com/video/x5r9ie_1st-estet-short-cut-3-making-of_news#rel-page-2

2017, Η διατριβή "Theoretical approaches of `spatial organization modes in multimedia architectures" επιλέχθηκε για την βάση διδακτορικών Leonardo ABstracts Service (LABS), id: 00565 https://collections.pomona.edu/labs/record/?pdb=3693

2006, Το ντοκυμαντέρ«Τάκης Ζενέτος: Το στρογγυλό, Το κτήριο που έπεσε στη γη» πήρε το Βραβείο κοινού/ ΕΤ3 στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ της Θεσσαλονίκης- «Εικόνες του 21ου Αιώνα», Μάρτιος 2006.

2005, Ο ηλεκτρονικός τίτλος (DVD-ROM) «Ηράκλειο, μια πόλη μια ιστορία»: Πήρε το βραβείο στην κατηγορία Πολιτισμός στο ελληνικό τμήμα του 13ου Διεθνούς Φεστιβάλ Πολυμέσων και Ίντερνετ MÖBIUS, Αθήνα Μάρτιος 2005.

2001, Ο ηλεκτρονικός τίτλος (CD-ROM) «Μελίνα Μερκούρη»: Πήρε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στον 9ο Διεθνή διαγωνισμό πολυμέσων MÖBIUS, Πεκίνο, Νοέμβριος 2001.

2001, Ο ηλεκτρονικός τίτλος (CD-ROM) «Μελίνα Μερκούρη»: Επιλέχθηκε μεταξύ των καλύτερων ευρωπαϊκών τίτλων στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό πολυμέσων EuroPrix Multimedia Art2000,  στην κατηγορία «Μεταφορά του ευρωπαϊκού πολιτισμού στον ψηφιακό κόσμο» (2ο στην κατηγορία μεταξύ 102 συμμετοχών, με ιδιαίτερη μνεία στην ευχρηστία), παρουσίαση στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης, Φεβρουάριος 2001. http://news.in.gr/culture/article/?aid=241360

2001, Ο ηλεκτρονικός τίτλος (CD-ROM) «Μελίνα Μερκούρη»: Πήρε το βραβείο στην κατηγορία Πολιτισμός καθώς και το Μεγάλο Βραβείο (GrandPrix) στο ελληνικό τμήμα του 9ου Διεθνούς διαγωνισμού πολυμέσων MÖBIUS, 2000.

1997, Κρατικό Βραβείο Ντοκυμαντέρ του ΥΠΠΟ για την ταινία «Όταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες, η διαδρομή μιας Συλλογής».

1996, Πρώτο Βραβείο Ντοκυμαντέρ και Ειδική Μνεία Ηχητικής Επεξεργασίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία" Όταν ο Σαγκάλ κόστιζε λιγότερο από ένα κιλό πατάτες, η διαδρομή μιας Συλλογής", ντοκυμαντέρ για την Συλλογή Κωστάκη και την Ρωσική Πρωτοπορία (1910-1030).

1994, Βραβείο Αρχιτεκτονικού Ντοκυμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ ταινιών Αρχιτεκτονικής FIFAL, Βουκουρέστι, Οκτώβριος 1994 για το ντοκυμαντέρ «Η πόλη κάτω από την πόλη» από την σειρά"Είδωλα της πόλης".

1994, Η σειρά ντοκυμαντέρ «Είδωλα της πόλης» (1992-1994): Συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των καλύτερων ευρωπαϊκών τηλεοπτικών προγραμμάτων URTI, Ιανουάριος 1994.

1994, Η σειρά ντοκυμαντέρ «Είδωλα της πόλης» (1992-1994): Επιλέχθηκε για την Διεθνή Μπιενάλε Ταινιών Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού, Σικάγο, Ιούνιος-Αύγουστος 1993. (The 1993 Chicago International Biennale, Architecture and Design Film Festival). Περιλήφθηκε στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου Αρχιτεκτονικής Chicago Athenaeum στο Σικάγο.

1987, Βραβείο διαγωνισμού εφαρμοσμένης αρχιτεκτονικής (ΥΠΕΧΩΔΕ) για το κτίριο μεικτών χρήσεων στην οδό Θηβών (σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Δ.Ησαΐα και Τ.Παπαϊωάννου, πολ.μηχ. Γ.Τσαγκαράκη).

1983, Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης, Έπαινος, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Α.Μουρελάτο, Τ.Παπαϊωάννου, Μ.Φιλιπποπούλου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο.

1982, Δημοτικό Άλσος Χολαργού, Γ' Βραβείο, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Α.Μουρελάτο, Τ.Παπαϊωάννου, Μ.Φιλιπποπούλου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο.

1980, Δημαρχείο Νέας Σμύρνης, Έπαινος, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Δ.Μπίρη, Τ.Μπίρη, Τ.Παπαϊωάννου και τον πολ.μηχ. Γ.Κουβόπουλο.

1978, ΠΟΣΜΕ Αγρινίου-Πολυδύναμο Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, Γ Βραβείο, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ.

1977, Δημαρχείο Κηφισιάς, Γ Βραβείο, σε συνεργασία με τους αρχιτ. Δ.Ησαΐα, Τ.Παπαϊωάννου, Δ.Παπαλεξόπουλο, Ε.Στρουσοπούλου και τον πολ.μηχ. Κλ.Φρατζεσκακη.

1977, Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, Εξαγορά, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ.

1977, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ Βραβείο, ως συνεργάτης του μελετητικού γραφείου ΟΤΟΜΕ.