Arch.Uth Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Arch.Uth UTH.gr English

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τις ποικίλες χωρικές εκφάνσεις της Λιλιπούπολης με στόχο την εκπαιδευτική και πολιτιστική τους αξιοποίηση. Η διπλωματική αυτή αποτελεί συνέχεια της ερευνητικής εργασίας με θέμα: ‘Εδώ Αθήνα, Εδώ Πολυτεχνείο, Εδώ Λιλιπούπολη – όψεις της μεταπολιτευτικής αθηναϊκής αστικής συνθήκης μέσα από τη ραδιοφωνική παιδική εκπομπή ‘Λιλιπούπολη’’. Η δομή της ερευνητικής-συνθετικής πορείας παρουσιάζει τα εξής τρία μέρη: πρώτον την ανάδειξη των υπαρκτών καταγεγραμμένων εικονογραφικών προσεγγίσσεων της Λιλιπούπολης από άλλους εικονογράφους-εικαστικούς ιστορικά, δεύτερον την επισήμανση των ερευνητικών στοιχείων που αξιοποιήθηκαν από την γραπτή έρευνα στην τελική πρόταση σύνθεσης και τρίτον πως η διαλεκτική σχέση των προηγούμενων σημείων οδήγησε σε μοντέλα μελέτης, εικαστική διερεύνηση και τελική ερμηνεία του κόσμου της Λιλιπούπολης. Η παιδική ραδιοφωνική αυτή εκπομπή της δεκαετίας του ‘70, που εξέπεμψε από το Τρίτο Πρόγραμμα κατά την περίοδο 1977-1980, αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς στην παιδική δραματουργία, θέτοντας ως στόχο της διπλωματικής εργασίας την εκπαιδευτική και πολιτιστική της αξιοποίηση μέσω ποικίλων χωρικών εκφάνσεων. Τέλος, προτείνεται η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού επιτραπέζιου, για μικρούς και μεγάλους, μετατρέποντας το υλικό των 133 διασωσμένων επεισοδίων σε ένα αέναο πεδίο έκφρασης, ανατροπής και δημιουργίας στην φαντασία του κάθε συμμετέχοντα. Η διαχρονικότητα και η ριζοσπαστική φύση της Λιλιπούπολης ξεδιπλώνουν συμπαντικά ταξίδια, μέσα στα οποία το όνειρο, η φαντασία και η ποίηση διαπερνούν την χωρικότητα.

Επιβλέπουσα: Παπαδημητρίου Μαρία

Αριθμός Αναφοράς: 983

 

 Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Χώρος συνεδρίων με κατοίκιση στα πρώην μεταλλεία Αταλάντης» αφορά τον περιβάλλοντα χώρο της περιοχής Βίβου Ροϊδίτσας στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο Φθιώτιδας, ο οποίος λειτουργούσε ως χώρος μεταφοράς και φόρτωσης σιδηρονικελιούχου μεταλλεύματος που εξ ορυσσόταν από την περιοχή Τσούκα του Μαρτίνου Φθιώτιδας. Στο οικόπεδο είχαν χτιστεί -για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μεταλλείου- 5 κτίρια, 2 ενδιάμεσοι πυλώνες στήριξης του εναέριου σιδηροδρόμου και μία γέφυρα, τα οποία το 1997 και 1998, ανακηρύχθηκαν ως διατηρητέα.

 Μέσα από τη διπλωματικής μας θέλουμε να τονίσουμε και αναδείξουμε την βιομηχανική κληρονομιά του οικοπέδου αλλά και το φυσικό του τοπίο, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς αποτελεί μέρος της προστατευόμενης βραχώδης περιοχής. Επιπλέον, ο χώρος διεξαγωγής σεμιναρίων που θα δημιουργηθεί ευνοείται από την τοποθεσία του οικοπέδου καθώς είναι εύκολα προσβάσιμος από την Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας και καθώς απουσιάζει από όλη την Ελλάδα ένας αντίστοιχος χώρος που λειτουργεί καθαρά και μόνο για την διεξαγωγή σεμιναρίων με κατοίκιση χωρίς να συνδυάζει περαιτέρω χρήσεις. Στον χώρο αυτό οι επισκέπτες (τοπική κοινότητα, εργαζόμενοι εργοστασίων, μαθητές- ακαδημαϊκοί, επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό) έχουν την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στη φύση αλλά ταυτόχρονα κιόλας να κοινωνικοποιηθούν και να συναναστραφούν με ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα.

 Η συναναστροφή αυτή, πέρα από το κομμάτι των σεμιναρίων θα μπορεί να συνεχιστεί και σε πιο ατομικές δραστηριότητες που μπορεί να επιλέξουν οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους (υπαίθριες και μη δραστηριότητες), αλλά και κατά τη διάρκεια της ξεκούρασής τους (ύπνος). Για αυτό το λόγο για την κατοίκιση προτείνονται δύο διαφορετικές τυπολογίες. Ο πρώτος αποτελεί μία συλλογική κατοίκιση των επισκεπτών με 9 κλίνες στην ίδια κατοικία και ο δεύτερος μια πιο ιδιωτική κατοίκιση, με 2 κλίνες ανά κατοικία. 

 Στο χώρο του οικοπέδου εκτός από τα εργαστήρια και τις κατοικίες παρευρίσκονται επίσης ένας χώρος υποδοχής με τουαλέτες και αποθήκη, χώρος για υπαίθριες δραστηριότητες και εκδηλώσεις με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, υπαίθρια κουζίνα και τουαλέτες, υπαίθριο αμφιθέατρο, χώρος αναψυχής με εστιατόριο και καφετέρια, πωλητήριο τοπικών προϊόντων, χώρος περιοδικών εκθέσεων, αναγνωστήριο με αίθουσες εργαστηρίων αλλά και διαδρομή για περίπατο.

Επιβλέπων: Πανηγύρης Κωστής

Αριθμός Αναφοράς: 981